Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CLOCK - Chỉnh đồng hồ

clock1.jpg
9 chữ số trong hình 1 là vị trí của 9 đồng hồ, trong đó mỗi đồng hồ có 1 trong 4 vị trí: Bắc (12 giờ) , Đông ( 3 giờ ) , Nam ( 6 giờ ) và Tây ( 9 giờ) . ( Các hướng được đánh số tương ứng từ 0 -> 3 ):
clock2.jpg

Có 9 cách khác nhau để quay các đồng hồ, mỗi cách được gọi là một dịch chuyển (Move). Mỗi dịch chuyển được chọn bằng một số từ 1 đến 9. Số đó sẽ quay các đồng hồ được đánh số 1 một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Các đồng hồ có đánh số 0 sẽ không bị tác động gì. 9 di chuyển được minh họa trong hình 2.
clock3.jpg
Hãy viết chương trình tính xem cần ít nhất bao nhiêu lần di chuyển để tất cả các đồng hồ đều chỉ 12h .

Input

Gồm 3 dòng , mỗi dòng gồm 3 chữ số cho biết hướng mà đồng hồ đang chỉ.

Output

Số lần dịch chuyển ít nhất.

Ví dụ

Input:
330
222
212

Output:
4
Giải thích test ví dụ : Thực hiện các phép biến đổi 5, 8, 4 và 9 .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-21
Thời gian chạy:0.147s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP C99 LISP sbcl LISP clisp D HASK JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PYTHON
Nguồn bài:IOI 1994

hide comments
2018-06-03 06:16:36
code AC cho ai cần: http://codepad.org/GeaoXaKA
2017-04-09 16:30:26
bài dễ bài dễ :)
2016-08-24 20:41:44 noname00.pas
Mất hết link ảnh rồi ad ơi.
2016-04-16 08:39:58
Dùng 2 cách O(N) hay O(2^(2*N)) cũng đều AC :)))))
2015-12-09 13:53:36
bài này là đề thi q. tế Thụy Điển năm 1994
2015-11-03 23:16:42
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj) hy vọng giúp mọi người với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2015-09-19 11:56:37 Prismatic
2 code khác nhau mà cùng AC :)))
2015-09-08 14:20:59
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-02-03 17:12:35 lucky++
"Các đồng hồ có đánh số 0 sẽ không bị tác động gì" là câu không hay, nên bỏ đi.
2014-10-16 19:30:35 [$Zeus$]
khổ mỗi cái đoạn ngồi nhìn hình mà viết công thức
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.