Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11TRCNT - Bắn máy bay

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274809/problem/A

Vương quốc C11 sắp chuẩn bị gặp hiểm họa cực lớn từ vương quốc XYZ. Theo thông tin mật báo của điệp viên "Không Không Thấy", rằng XYZ sẽ gửi một Đại đội máy bay B52 ra thả bom tại HN (thủ đô của C11), và quyết đem HN về thời kỳ đồ đá. Và thật may mắn, điệp viên của ta đã rất nhanh tay lấy được sơ đồ chiến thuật tấn công của địch.

Đại đội máy bay bao gồm tổng cộng N chiếc, được đánh số từ 1-->N. Mỗi chiếc sẽ có một vị trí xác định trong đội hình, và được cụ thể bằng một cặp số (x,y) cho biết tọa độ tương đối của nó. Theo nghiên cứu, cứ mỗi 3 chiếc trong đội hình tạo thành một hình tam giác sẽ tăng chỉ số chắc chắn của đội hình lên một đơn vị. Và độ an toàn của một chiếc máy bay trong đội hình là số lượng đội hình tam giác mà nó tham gia.

Vì thế ta cũng đã đề ra một chiến thuật, mỗi lần ta sẽ bắn rơi chiếc máy bay có độ an toàn nhỏ nhất trong đội hình của chúng.

Input

_ Dòng đầu tiên là số nguyên dương N (N<=200).

_ N dòng tiếp theo là các cặp số nguyên (x,y) cho biết tọa độ của các chiếc máy bay. (|x|,|y|<=1000000000)

Output

_ Cho biết chỉ số chắc chắn của đội hình lúc đầu và số thứ tự của chiếc máy bay được bắn rơi đầu tiên (nếu có nhiều máy bay cùng độ an toàn thì chọn chiếc có số thứ tự nhỏ nhất).

Example

Input:
4
1 2
0 0
1 0
2 0 Output: 3 2

Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2012-11-18
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2019-07-11 09:34:00
kiểm tra 3 điểm thẳng hàng => 1 đấm AC
2018-12-28 10:00:19
Đm mày dễ vailon. 1 đấm AC.
2018-01-15 13:23:34
nhật hào sạch
2017-08-22 14:19:17 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/c11trcnt-spoj-12770-ban-may-bay/
2016-12-02 15:16:29 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/476/c11trcnt-spoj/
2016-11-03 14:48:27
Code pascal:
http://shink.in/c8KxG
2016-09-06 06:14:25
Bác nào WA test 1 cẩn thận phần so sánh số thập phân =))
2016-05-18 17:42:15
sao WA test 1 nhỉ
2016-03-13 15:49:41
Bác nào WA test 1 lưu ý các điểm có thể trùng nhau nên xem lại hàm kiểm tra thẳng hàng -_-
2016-01-30 11:40:53
tham khảo :http://codevnspoj.blogspot.com/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.