Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11STR2 - Tiền tố và hậu tố

Xâu a được gọi là tiền tố của xâu b nếu xâu a trùng với phần đầu của xâu b. Ví dụ pre là tiền tố của prefix

Xâu a được gọi là hậu tố của xâu b nếu xâu a trùng với phần cuối của xâu b. Ví dụ fix là hậu tố của suffix

yenthanh132 vừa mới học về tiền tố và hậu tố nên hôm nay anh ta sẽ đố các bạn một bài toán đơn giản về tiền tố và hậu tố như sau:

 • Cho 2 xâu a,b gồm các kí tự latin thường ('a' đến 'z')
 • Tìm 1 xâu c thỏa mãng:
  1. Xâu a là tiền tố của xâu c
  2. Xâu b là hậu tố của xâu c
  3. Độ xài xâu c là ngắn nhất. 

Input

 • Dòng 1: Xâu a
 • Dòng 2: Xâu b 

Output

 • Một dòng duy nhất là xâu c.

Giới hạn:

 • 40% số test có độ dài 2 xâu a,b <= 1000 kí tự
 • Trong toàn bộ test, độ dài 2 xâu a,b <= 105 kí tự 

Ví dụ:

Input 1:
abca
cab

Output 1:
abcab

Input 2:
abc
abc

Output 2:
abc
(2 xâu a,b không nhất thiết phải khác nhau).

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-09-02
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Lê Yên Thanh

hide comments
2019-01-18 03:09:04
một trang web tầm cỡ quốc gia mà lại sai chính tả cơ bản, "thỏa mãng" là gì vậy admin ??:D??
2018-07-24 03:23:39
nhật hào sạch
2018-07-24 03:04:16 Lê Hoàng Vũ
nhật hào sạch
2018-01-18 07:08:33
Hài thật, bài này dùng chung code với bài gửi thư http://vn.spoj.com/problems/NKLETTER/
Bài này AC, bài kia 90 :v
Ảo tung chảo, code AC nhé cpp.sh/9fum2
2018-01-05 04:51:58
nhật hào sạch
2017-12-29 06:37:13
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/133/
2017-12-15 08:57:54
EZ 1 đấm AC =)))
mà sao chạy lâu thế 0,16 :<
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-24 15:49:08
https://ideone.com/6GwSfi
2017-11-24 10:00:18
gggggggggggggg
gg
gg
gg
gg
gg gggggggg
gg gg
ggggggggggggg
2017-11-24 09:59:27
gggggggggggg
gg
gg
gg ggggggg
gg gg
gg gg gg ggggg

gggggggggggg
gg
gg
gg ggggggg
gg gg
gg gg gg ggggg

gggggggggggg
gg
gg
gg ggggggg
gg gg
gg gg gg ggggg
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.