Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11KM - Khuyến mãi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11km


Siêu thị Songuku95 mở một cuộc siêu khuyến mãi nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng.

Siêu thị khuyến mãi N ngày. Mỗi ngày chỉ bán 1 sản phẩm cho mỗi người có giá là p[i] , tuy nhiên nếu p[i] > 100 thì khách hàng sẽ nhận đc 1 thẻ khuyễn mãi mua 1 món hàng miễn phí với bất cứ giá nào ở các ngày sau:D

Acer_ nhân cơ hội này quyết mua tất cả các mặt hàng ở mỗi ngày, đơn giản vì nhà có điều kiện :> đại gia =)) Dù đại gia nhưng Acer_ vẫn muốn tích kiệm tối đa ( giàu mà ki :”3 )

Tìm tổng số tiền mà Acer_ phải trả

Input

Dòng 1 : N (n <= 10^3)

N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 1 số nguyên dương p[i] <= 300

Output

In ra số tiền phải trả ít nhất

Example

Input:

5

35

40

101

59

63

Output:

235


Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2011-12-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2021-05-27 17:59:57
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/C11KM
2020-08-04 17:20:19
Dấu "=" à, cậu có thể lấy cả buổi chiều của mình, nhưng cậu không thể ngăn mình trở thành tỷ phú và cưới Chaeyoung đâu.
2020-03-02 10:35:04
đề không rõ
2019-10-19 12:49:45
http://eunsetee.com/Y5An
2019-06-29 10:30:07

2018-06-18 19:00:12
Bị 2 lần segmented fault mới chú ý điều kiện của N -_-
4 đấm AC
2018-04-01 12:08:29
wtf làm sai???
2018-03-13 15:28:00
.
2018-03-13 15:27:50
.
2018-03-13 15:27:39
.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.