Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11GAME1 - Trò chơi ngọt ngào

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11game1


Karlsson và Lillebror tìm thấy một hộp sô-cô-la và một chiếc bánh kem lớn tại nhà của Lillebror. Họ đã quyết định sẽ chơi một trò chơi với hộp sô-cô-la và phần thưởng sẽ là chiếc bánh kem.

Hộp sô-cô-la có hình lục giác được chia làm 19 ô, trong đó một số ô có chứa các viên kẹo sô-cô-la. Hai người lần lượt chơi và Karlsson là người đi trước. Ở mỗi lượt chơi, một trong 2 người phải ăn một hoặc một số viên sô-cô-la liên tiếp trên cùng một hàng song song với cạnh hộp. Người chơi ăn được viên sô-cô-la cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Biết rằng cả hai người đều đi theo nước đi tối ưu nhất. Hỏi ai là người giành chiến thắng?

Dưới đây là 2 cách đi đúng và 1 cách đi sai:

Input

Gồm 5 dòng mô tả hộp sô-cô-la với 19 kí tự, “O’’ tương ứng có sô- cô- la và “.” tương ứng với ô trống. Ngoài ra còn có những khoảng trắng tùy ý giữa các kí tự đó.

Output

Tên người chiến thắng  "Karlsson" hoặc "Lillebror" (không có dấu ngoặc kép)

Example

Input:

  . . .
 . . O .
. . O O .
 . . . .
  . . .


Output:
Lillebror

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-11-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2018-04-25 05:21:38
em nghĩ admin nên cho số test ở bài này để tránh nạn random
2016-09-27 03:38:09
Code:
http://shink.in/DtohH
2014-06-06 14:37:43 ICB
3 dòng 2 code AC "))
2013-05-25 11:34:02 Bitagi97
random la rrsnn chua nghi r random thui :v :v
2013-04-12 15:04:52 a;slkfjasl;fkj
mà ăn được viên socôla cuối cùng hay là ăn được 1 đường socola cuối cùng ???
2013-04-12 15:00:56 a;slkfjasl;fkj
random đó ko có cơ sở, chạy theo con điểm :v
2013-02-07 12:21:57 Lai Manh Tuan
Chọn random ra 1 số.
Số lẻ thì in ra Karlsson.
Số chẵn thì in ra Lillebror
2013-02-05 15:12:26 Atlantic Angel
random ntn vậy m.n ?
2013-02-05 15:07:24 Lai Manh Tuan
rất nhiều trẻ trâu dùng cách random =]]
2012-11-29 08:17:14 Phạm Quốc Du Thiên
Lo làm để AC, random mãi thì vẫn là chưa làm được
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.