Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BONES - Xúc xắc bò

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bones


Bessie rất yêu thích chơi những trò chơi đổ xúc xắc và cô bò này đã nài được bác nông dân John chở tới cửa hàng đồ chơi và cô bò đã mua 3 cái xúc xắc về để lăn.

Những viên xúc xắc này tương ứng có S1, S2 và S3 mặt đều nhau, các mặt được đánh số từ 1->S1, 1->S2 và 1->S3 (2 <= S1 <= 20; 2 <= S2 <= 20; 2 <= S3 <= 40).

Bessie cứ thả xúc xắc liên tục và mỗi lần lại ghi nhận lại 1 số nguyên là tổng giá trị của 3 mặt xúc xắc thả được. Mục đích của cô bò là để tìm ra xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất.

Cho số mặt của 3 xúc xắc, hãy xác định xem tổng giá trị nào xuất hiện nhiều nhất. Nếu có nhiều hơn 1 giá trị xuất hiện nhiều nhất thì ghi ra giá trị nhỏ nhất.

DỮ LIỆU

  • Dòng 1: 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: S1, S2 và S3

KẾT QUẢ

  • Dòng 1: Số nguyên nhỏ nhất là tổng giá trị xuất hiện nhiều lần nhất, giả sử rằng xác suất các mặt xúc xắc xuất hiện là như nhau.

VÍ DỤ

Dữ liệu
3 2 3

Kết quả
5

GIẢI THÍCH

Đây là tất cả các trường hợp có thể xảy ra. 1 1 1 -> 3 1 2 1 -> 4 2 1 1 -> 4 2 2 1 -> 5 3 1 1 -> 5 3 2 1 -> 6 1 1 2 -> 4 1 2 2 -> 5 2 1 2 -> 5 2 2 2 -> 6 3 1 2 -> 6 3 2 2 -> 7 1 1 3 -> 5 1 2 3 -> 6 2 1 3 -> 6 2 2 3 -> 7 3 1 3 -> 7 3 2 3 -> 8 Trong đó 5 và 6 xuất hiện nhiều nhất (mỗi số 5 lần), vậy 5 là kết quả.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-22
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO October 2008 - Qualifying Round

hide comments
2021-05-27 17:59:18
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/BONES
2020-02-04 16:29:48
tôi chả hiểu sao mấy ông lại gáy gắt vl... :) :) . Chỉ là brute force thôi mà :)
2019-10-16 16:00:31
cây + dfs + bfs + dijiska + floyd + QHĐ trên cây + QHĐ chữ số + QHĐ trạng thái + chặt nhị phân + heap + hash + lca + rmq + loang + tham lam +.... nói chung là code gần 500 dòng mới AC nhé
2019-06-09 21:03:44
brute force :D
2019-02-01 11:13:04
code AC nè: https://ideone.com/DrLfzJ
2018-11-07 09:41:10
trâu cũng AC -_-
2018-10-25 10:46:04
... Sai vớ vẩn ...
frostpixel aka. How 2 AC
2018-09-09 04:37:31
O(s1*s2*s3) :)))
Code tham khảo cho ai cần :vvv
http://bit.ly/2O14Jzn
2018-08-11 06:48:45
Constrain nhỏ quá duyệt trâu cũng AC :V
2018-04-26 14:43:56
Phần giải thích các bạn để ý kĩ nha tại người post không ghi rõ các trường hợp khi chia ra :V :V
VD : 1 1 1 -> 3 1 2 1 -> 4....
Thì phải là 1 1 1 -> 3 ; 1 2 1 -> 4 ;....
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.