BINLADEN - Bin Laden

Bin Laden

Trùm khủng bố Bin Laden trốn trong 1 căn hầm được đào sâu xuống mặt đất M tầng, mỗi tầng có N phòng. Các phòng được ngăn cách bằng các cửa rất khó phá. Các phòng có cửa xuống phòng ngay phía dưới và 2 phòng ở 2 bên. Từ trên mặt đất có N cửa xuống N phòng tầng -1. Bin Laden ở tầng dưới cùng (tầng -M) phòng thứ N (phòng ở bên phải nhất). Mỗi cửa được làm bằng một kim loại khác nhau với độ dày khác nhau nên việc phá cửa cần thời gian khác nhau.

Bạn hãy tìm cách đi từ mặt đất xuống phòng của Bin Laden nhanh nhất không hắn thoát mất.

Dữ liệu

 • Dòng 1 ghi M và N
 • Dòng 2 đến 2M + 1, dòng chẵn ghi N số, dòng lẻ ghi N - 1 số là chi phí để phá cửa.

Kết quả

Ghi ra 1 số là thời gian nhỏ nhất để đến được phòng của Bin Laden

Ví dụ

Dữ liệu
4 2
99 10
1
10 99
1
99 10
1
10 99
1

Kết quả
44

+--99--+--10--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--10--+--99--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--99--+--10--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--10--+--99--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+------+------+
Đi theo đường zigzac

Giới hạn

 • 1 <= M <= 2222
 • 1 <= N <= 10
 • Chi phí của các cánh cửa thuộc [0, 1000].

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2008-09-05
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 12/DivB
Problem Setter: Lê Đôn Khuê

hide comments
2017-12-31 07:44:28
nhật hào sạch
2017-08-17 15:24:33
"Các phòng có cửa xuống phòng ngay phía dưới và 2 phòng ở 2 bên"
VIết thế thôi chứ bài này được đi lên nhé, đề viết kiểu này gây hoài nghi quá, cứ phải thử.
2017-04-04 15:22:54
Tham khao tai: https://tinhoc71.blogspot.com/2017/04/binladen.html
2017-04-03 15:50:53
http://shink.in/q2mig
2017-04-03 15:45:53
Dij Heap (AC) http://adf.ly/1m2fzm
2016-11-13 13:36:48
dùng nhầm heap max mà cũng được 50đ :3
2016-10-17 18:45:43
in ra cả thành phố mà vẫn đc 10 điểm là sao hả test ???
2016-09-27 03:13:12
Code AC:
http://shink.in/JST7o
2016-06-06 02:44:52
๖ۣۜYÊU๖ۣۜ ๖ۣۜH๖ۣۜ
2016-06-06 02:43:37
NGUYỄN THÁI BÌNH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.