Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BINARY - Số nhị phân có nghĩa

Cho số nguyên không âm N (N < 231). Hãy xác định xem trong phạm vi từ 0 tới N có bao nhiêu số mà trong dạng biểu diễn nhị phân của nó có đúng K chữ số 0 có nghĩa.

Ví dụ: N = 18, K = 3 có 3 số:

1. 8 = 1000

2. 17 = 10001

3. 18 = 10010

Input

Gồm một số dòng, mỗi chứa hai số nguyên N và K cách nhau một dấu cách.

Output

Ứng với mỗi bộ N, K ở Input đưa ra số lượng tìm được.

Example

Input:
18 3
8 1

Output:
3
4


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-12-21
Thời gian chạy:1.820s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2019-05-24 11:01:42
nhật hào sạch
2019-05-24 11:01:32
tâu cũng ac
2019-05-24 10:59:37
Trâu mà AC cc tao á :3

Last edit: 2019-05-24 11:00:45
2019-05-23 15:37:57
trâu cũng AC
2018-08-19 11:36:03
THAM KHẢO NHÉ :
http://bit.ly/2Hab8t0

Last edit: 2019-01-11 17:35:04
2018-08-19 11:36:01


Last edit: 2018-08-19 11:37:18
2017-12-23 12:20:33
test troll như chipu gáy
2017-10-06 08:52:47
có cái lồn trâu mà AC được, địt mẹ test nhảm lồn
bố đéo thèm làm nữa
th nào AC được liên hệ fb : Lê Tuấn Khang t cho 1 triệu
VIỆT NAM NÓI LÀ LÀM
LÊ KHANG LÀO CAI VÔ ĐỐI

Last edit: 2017-10-06 08:54:04
2017-10-06 08:42:21
Địt mẹ toàn chạy quá time .Test như lồn.Sai mẹ rồi
Lê Khang vô đối
2017-09-14 02:58:31
test như shit cẩn thận trường hợp k>=31
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.