Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BGBOARD - Bảng số

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274766/problem/R

Trong giờ học thống kê và ghi nhớ của trường tiểu học SuperKids, cô giáo đưa cho các bé một bảng hình chữ nhật kích thước m × n được chia làm lưới ô vuông đơn vị. Các hàng của bảng được đánh số từ 1 tới m và các cột được đánh số từ 1 tới n. Ô nằm trên giao của hàng i và cột j gọi là ô (i, j) và trên ô đó ghi số nguyên aij.

Nhiệm vụ của các bé là phải tìm một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng và hình chữ nhật chứa trọn một số ô của bảng.
  • Các số ghi trong các ô thuộc hình chữ nhật được chọn phải hoàn toàn phân biệt (không có số nào xuất hiện nhiều hơn 1 lần)

Các bé đã thực hiện rất nhanh yêu cầu nhưng cô giáo vẫn loay hoay chưa tìm ra đáp án để chấm cho các bé, hãy giúp cô giáo tìm đáp án trên bảng đã cho.

Input

  • Dòng 1 chứa hai số nguyên dương m, n ≤ 400
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên dương, số thứ j là aij ≤ 106
  • Các số trên một dòng của input file được ghi cách nhau bởi dấu cách

Output

  • Một số nguyên duy nhất là diện tích hình chữ nhật được chọn theo phương án tìm được.

Example

Input:

3 3

1 3 1

4 5 6

2 6 1

Output: 6

Chú ý:

  • 2/7 điểm ứng với các tests có n ≤ 20 
  • 2/7 điểm ứng với các tests có 20 < n ≤ 100
  • 3/7 điểm ứng với các tests có 100 < n ≤ 400

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-12-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU JS-MONKEY PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Bắc Giang PreVOI 2015

hide comments
2016-10-26 09:57:24
n^8 1 phat ac :)
2016-05-24 02:25:05 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/186/bgboard-spoj/
2015-12-22 17:22:41 quang_proltt


Last edit: 2015-12-23 00:50:34
2015-12-18 16:12:30 there's no salvation for me...
cần lắm gợi ý đpt mà kp n^6 :v
2015-12-14 15:35:34 Bùi Minh Tuấn
gợi ý là: n^6 :3
2015-12-13 08:03:40 The Flash
cần lắm một gợi ý :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.