Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BEADSNB - Beads

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/beadsnb


Các bạn download đề bài ở đây:

http://www.mediafire.com/view/6km31c2i179dag1/DeThiB.pdf

http://www.mediafire.com/view/70syx7w71i7r9ce/DeThiA.pdf

Input

Input description...

Output

Output description...

Example

Input:
etc.

Output:
etc.

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2013-12-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:PreVNOI 2013 Day 2, Problem 1, Thầy Đỗ Đức Đông

hide comments
2018-12-20 08:46:15
Danh 17-20 CBT TT esay vcl

Last edit: 2018-12-20 08:47:50
2018-06-26 14:17:28
kham khảo đề bài, code và thuật toán:
https://vietcodes.github.io/code/141/
2018-03-17 09:21:11
tham khảo tại : http://123link.pw/T9It
2018-03-12 10:02:15
https://ideone.com/XkJnGe
code BIT ac
2017-12-05 09:15:31
nhật hào sạch
2017-10-30 19:33:13
dái
2017-05-28 08:58:59
one hit
2016-11-05 16:03:52
tại sao phải lấy seekeoln vậy mọi người

Last edit: 2016-11-05 16:04:21
2016-03-20 12:17:46
:V
2016-03-18 06:42:45
hit, tiếp cận nhằm, tưởng phải có phần tử đầu trong dãy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.