Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCHESS - Bàn cờ tướng

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274766/problem/O

Năm 2020, cờ vua là môn thể thao trí tuệ phổ biến nhất trên toàn thế giới, vượt xa cờ tướng. Ở trường chuyên X, ban giám hiệu muốn học sinh rèn luyện trí óc ngay cả trong giờ thể dục nên đã thay tất cả các môn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, … bằng cờ vua. Đăng rất thích đánh cờ vua nên điều này làm cậu hào hứng.

Một bàn cờ vua là một bảng ô vuông mà trên mỗi hàng, mỗi cột các ô màu đen và trắng nằm xen kẽ nhau.Trên thị trường, ngoài bàn cờ vua truyền thống loại 1(kích thước 8x8, 2 ô ở 2 góc đối diện có màu giống nhau) còn có bán 2 loại bàn cờ vua mới : loại 2 (kích thước 9x9, 4 ô ở 4 góc màu đen) và loại 3 (kích thước 9x9, 4 ô ở 4 góc màu trắng).

Trong một lần làm bài tập tin học, Đăng bắt gặp một bảng kích thước NxN chỉ gồm các ô có giá trị 0 và 1. Xem như các ô 0 có màu trắng và các ô 1 có màu đen. Ta định nghĩa một hình vuông loại A là hình vuông có tính chất giống bàn cờ loại A (ở đây chỉ quan tâm đến tính xen kẽ màu của các ô liên tiếp và màu của 4 ô ở 4 góc chứ không tính đến kích thước). Một ô ‘1’ được xem như một hình vuông loại 2 và một ô ‘0’ được xem như một hình vuông loại 3.

Gọi Slà độ dài cạnh của hình vuông loại A lớn nhất  và TA là số lượng hình vuông loại A có độ dài cạnh bằng SA.Đăng muốn biết giá trị của các Si và Ti.

Input

	Dòng đầu là số nguyên dương N (N <= 2000).
N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N kí tự là ‘0’hoặc ‘1’ 

Output

Gồm 3 dòng, trên dòng thứ i ghi 2 số nguyên Si và Ti.
Nếu không tồn tại hình vuông loại A thì xem như SA=TA=0.

Example

Input:

5

00101

11010

00101

01010

11101 Output:

4 1

3 3

3 2

Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2013-01-03
Thời gian chạy:0.300s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:by winterwolf94

hide comments
2017-11-08 15:19:16
nhật hào sạch
2016-09-27 03:04:48
Code nè:
http://shink.in/BmyYk
2014-07-27 10:56:26 Thắng 20 cm
bàn cờ vua mà tác giả lại đặt tên bài là bàn cờ tướng :)
2014-07-24 18:52:19 Kraken
giống qbsquare :3
2014-04-18 16:12:08 a;slkfjasl;fkj
bài này có vẻ dễ tle nhỉ @@
2014-03-31 15:29:09 Thanga2pbc
để xâu giống bài NKCNT1 thì ac. còn để mảng 2 chiều giồng bài QBSQUARE thì 0 :)
2014-02-13 16:05:13 Anh Duc Le
QHĐ giống NKCNT1 ^^
2013-01-05 13:16:53 icy
cho em hỏi em sai test nào với ạ :( ID= 8417619
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.