Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALLGMVN - VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ballgmvn


Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân phiên nhau. Đến lượt chơi của mình, Hùng cần tìm 3 bi mà vị trí của chúng là thằng hàng hanu và sao cho trong số đó có hai bi đỏ và 1 bi xanh (khi đó ăn được một bi đỏ), hoặc là có hai bi xanh và 1 bi đỏ (khi đó được ăn 1 bi xanh).

Yêu cầu

Cho biết tọa độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí và màu của các bi hiện tại trên bàn, bạn hãy giúp Hùng chọn 3 bi để chơi.

Input

  • Dòng đầu ghi số nguên dương n.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo ghi hai số nguyên là hoành độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi xanh với chỉ sô i.
  • Dòng thứ i trong số n dòng cuối cùng ghi hai số nguyên là hoàng độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi đỏ với chỉ số n + i.
  • Hoàng độ và tung độ không vượt quá 10^6, vị trí các bi là đôi một phân biệt.

Giới hạn

  • 30% số test có n <= 2;
  • 30% số test khác có n <= 100.
  • 40% số test còn lại có n <= 1000.

Output

Ghi ra 3 chỉ số của các viên bi mà Hùng cần chọn, nếu không thể chọn được 3 bi nào, ghi ra -1. Nếu có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kì.

Example

Input:
3
1 1
2 2
4 9
3 3
6 20
8 100

Output:
1 2 4

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Đề thi học sinh giỏi quốc gia 2013-2014

hide comments
2020-06-27 13:36:59
Tham khảo:
Solution: http://megaurl.in/YAs7W
Code: http://megaurl.in/B9LvVw09
2019-12-05 08:53:16
trau ac nhu choi no problem at all. #pragma GCC optimize("O3")
2018-03-17 09:08:39
tham khảo tại : http://123link.pw/8Uv8Mc
2017-12-18 08:59:06
95 là chết ở đâu vậy

Last edit: 2017-12-18 10:45:56
2017-11-16 14:16:41
test yếu vậy AD. O(n^3) ma 85d
2017-08-21 09:31:57 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ballgmvn-spoj-voi-2014-tro-choi-voi-nhung-vien-bi/
2017-08-11 07:00:27
Xem cách giải ở
https://vietcodes.github.io/code/37/
2017-06-30 13:34:44


Last edit: 2017-06-30 13:35:07
2017-03-13 08:39:14
write(-1) dc 25d :))
2016-12-16 15:48:41
O((n-1)^2*n) => 85 quá nhẹ nhàng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.