Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AMSSEQ - Dãy số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/amsseq


Cho 1 dãy số gồm N phần tử (N ≤ 10000), mỗi phần tử có 1 giá trị nằm trong khoảng [-1000, 1000]. Ban đầu, bạn sẽ ở vị trí ô số 0 với tổng điểm là 0. Mỗi nước đi, người chơi có thể di chuyển sang phải tối thiểu là 1 bước và tối đa là K bước (K ≤ 10) . Khi dừng lại ở 1 ô nào đó thì giá trị của ô đó sẽ được cộng vào tổng điểm. Bạn có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào. Hãy tìm cách chơi sao cho tổng điểm nhận được là nhiều nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số N, K.
  • Dòng thứ 2 chứa N số của dãy, mỗi số cách nhau 1 dấu cách. Mỗi số nằm trong khoảng [-1000, 1000]

Dữ liệu ra

  • Số điểm lớn nhất có thể đạt được.

Giới hạn:

  • N ≤ 10000.
  • K ≤ 10.
  • Trong 20% số test có N ≤ 10

Ví dụ

Input:
5 2
-2 3 -6 -4 5

Output: 4

Giải thích:
- Ta có thể đi theo thứ tự 0 -> 2 -> 4 -> 5. Số điểm đạt được là 0 + 3 - 4 + 5 = 4.

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-09-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2021-05-27 17:59:26
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/AMSSEQ
2021-04-22 08:56:53
má quả đề troll
2021-03-24 09:23:01
2 dam ac
2020-12-11 08:48:27
.


Last edit: 2020-12-11 08:49:28
2020-10-07 20:11:34
1 đấm AC O(n) =))
2019-10-17 13:54:45
80 là sao ta? :(( ai cứu với
2019-07-11 13:16:36
1 đấm ac =))
2019-06-26 11:45:50
lừa hết :V
2019-04-21 04:42:44
1 đấm AC
2018-06-11 10:24:44
1 đấm AC :3
@cda.dev đề kêu dừng bất kì lúc nào đều được, còn di chuyển tối thiểu là khoảng cách di chuyển thôi chứ không phải là buộc phải di chuyển nhé
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.