2008-03-23 06:25:00 Kết quả by Jimmy

Hạng 1: Bùi Tiến Thành - NK Trần Phú


Chúc mừng bạn!
Test data cho ngày 2:
V8MAYORS
V8ORGS
Thảo luận:
Link

2008-03-22 13:03:50 Dời giờ thi ngày 2 by Jimmy
Ngày thi thứ hai sẽ được dời lại 30 phút, nghĩa là sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ VN.

2008-03-22 05:55:52 by Jimmy

Đã có kết quả ngày thi thứ 1!

Các bạn download test tại địa chỉ:
V8SORT
V8SCORE

2008-03-22 02:52:48 Trả lời by Jimmy
Về giải đáp các thắc mắc, xin xem tại: V8HELP

2008-03-21 09:04:50 by Jimmy
Trong khi kỳ thi diễn ra, nếu có hỏi đáp, thắc mắc, các bạn có thể gửi vào đây.

2008-03-21 08:55:32 Kết quả bài Luyện tập by Jimmy
Đã có kết quả bài luyện tập!

2008-03-15 17:00:55 Bài luyện tập by Jimmy
Bài luyện tập:
- Các bạn có thể nộp thử bài luyện tập: Giải bóng đá. Thời hạn nộp bài là 0h thứ năm 20/03. Sau đó các bài nộp sẽ được chạy với bộ test chính thức.

2008-03-15 16:50:45 Thể lệ by Jimmy
Thể lệ:
- Diễn ra trong 2 ngày: T7 22/03 và CN 23/03/2008. Thời gian: 8h30->11h30 sáng.
- Mỗi ngày thi gồm 2 bài.
- Trong thời gian thi, hệ thống chấm sẽ chấp nhận chương trình nếu chạy đúng test ví dụ. Sau khi hết giờ, các bài thi sẽ được chấm điểm với bộ test chính thức.
- Với mỗi bài, điểm chỉ được tính cho chương trình nộp cuối cùng của thí sinh.
- Ngôn ngữ cho phép: Pascal, C, C++, Java.

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.