Thanh Sang

@sangsang238

Viet Nam, HoChiMinh

Institution: .

Chess.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCCOMMAS BCPRIME BCVTAB
BCFACT BCSAPXEP HELLOPOJ
BCFACTOR BCSINH
BCFIBO BCTEST11
BCGCD BCTEST12
BCLINE1 BCTEST13
BCPALIN BCTEST14

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CPPLCM01 SSAM019I
P195SUMC SUMDIV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.