Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
21184    Quả trám MTRAMDEN 173 86.24
21185    Robot OLP 13 MROBOT 97 89.53
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 83 92.59
21192    Trồng rau MBORECOL 118 90.96
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 45 90.50
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 49 93.10
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 9.16
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 12 23.81
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 44 38.00
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.18
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 35 52.48
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 74 82.64
21444    HÁI NẤM MNAM 64 90.64
21445     GENOME MGENOME 61 97.69
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 25.00
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 5 27.03
32628    aaaaaa P17PRO01 14 15.38
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 30.67
32630    cccccccc P17PRO03 11 28.21
32631    dddddddd P17PRO04 51 92.13
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 17.95
32633    FFF P17PRO06 2 3.92
32634    gggggg P17PRO07 43 72.84
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 49 96.49
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 25 97.67
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 37 83.93
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 38 98.04
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 51 92.86
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 442 24.88
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 367 27.58
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 230 24.88
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 268 41.93
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 351 43.98
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 193 29.69
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 303 22.28
36449    PRIME 1 CCPPRI01 354 21.08
36450    PRIME 2 CPPPRI02 329 28.60
36451    PRIME 3 CPPPRI03 377 60.28
36452    PRIME 4 CPPPRI04 396 50.44
36453    PRIME 5 CPPPRI05 346 61.74
36454    PRIME 6 CPPPRI06 315 38.34
36455    PRIME 7 CPPPRI07 291 29.80
36456    PRIME 8 CPPPRI08 263 63.57
36457    PRIME 9 CPPPRI09 344 64.87
36458    PRIME 10 CPPPRI10 252 30.32
36459    PRIME 11 CPPPRI11 192 12.31
36460    PRIME 12 CPPPRI12 327 52.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.