Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
21184    Quả trám MTRAMDEN 290 87.15
21185    Robot OLP 13 MROBOT 163 91.37
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 146 93.41
21192    Trồng rau MBORECOL 176 91.51
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 90 91.53
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 102 92.83
21328    CƠ SỐ MCOSO 8 9.26
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 20 22.94
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 48 31.34
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 40.78
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 37 53.40
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 56.25
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 136 85.87
21444    HÁI NẤM MNAM 117 90.77
21445     GENOME MGENOME 112 96.10
28652    Number game DANANGJ 3 4.84
29446    Sky tax BANGKOK2016J 7 16.22
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 6 27.50
32628    aaaaaa P17PRO01 14 6.51
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 19.49
32630    cccccccc P17PRO03 11 13.41
32631    dddddddd P17PRO04 180 95.08
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 11.48
32633    FFF P17PRO06 2 2.63
32634    gggggg P17PRO07 172 86.90
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 185 96.17
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 138 98.83
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 175 94.84
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 154 97.79
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 184 96.20
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 743 28.90
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 637 31.76
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 417 25.32
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 431 47.02
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 526 44.98
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 278 31.59
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 486 24.02
36449    PRIME 1 CCPPRI01 676 24.07
36450    PRIME 2 CPPPRI02 650 32.92
36451    PRIME 3 CPPPRI03 678 60.60
36452    PRIME 4 CPPPRI04 657 52.18
36453    PRIME 5 CPPPRI05 626 66.67
36454    PRIME 6 CPPPRI06 576 40.06
36455    PRIME 7 CPPPRI07 551 30.76
36456    PRIME 8 CPPPRI08 465 61.32
36457    PRIME 9 CPPPRI09 592 67.25
36458    PRIME 10 CPPPRI10 466 33.22
36459    PRIME 11 CPPPRI11 388 15.53
36460    PRIME 12 CPPPRI12 554 52.66
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.