Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1    Life, the Universe, and Everything TEST 0 0.00
21184    Quả trám MTRAMDEN 187 86.62
21185    Robot OLP 13 MROBOT 102 90.19
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 88 92.89
21192    Trồng rau MBORECOL 124 91.15
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 45 90.50
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 49 93.10
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 9.16
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 14 24.64
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 44 38.00
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.18
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 35 52.48
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 78 83.07
21444    HÁI NẤM MNAM 65 90.67
21445     GENOME MGENOME 61 97.69
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 23.91
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 5 27.03
32628    aaaaaa P17PRO01 14 14.81
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 30.26
32630    cccccccc P17PRO03 11 26.19
32631    dddddddd P17PRO04 55 92.55
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 17.95
32633    FFF P17PRO06 2 3.92
32634    gggggg P17PRO07 45 73.49
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 55 96.83
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 28 97.83
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 42 85.94
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 40 98.11
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 58 92.47
36416    LCM & GCD 1 CPPLCM01 539 25.98
36417    LCM & GCD 2 CPPLCM02 458 28.76
36418    LCM & GCD 3 CPPLCM03 277 24.37
36419    LCM & GCD 4 CPPLCM04 301 43.08
36420    LCM & GCD 5 CPPLCM05 389 44.50
36421    LCM & GCD 6 CPPLCM06 219 30.63
36422    LCM & GCD 7 CPPLCM07 339 22.46
36449    PRIME 1 CCPPRI01 441 21.74
36450    PRIME 2 CPPPRI02 408 29.76
36451    PRIME 3 CPPPRI03 458 61.48
36452    PRIME 4 CPPPRI04 458 50.08
36453    PRIME 5 CPPPRI05 416 62.98
36454    PRIME 6 CPPPRI06 369 38.44
36455    PRIME 7 CPPPRI07 343 29.45
36456    PRIME 8 CPPPRI08 294 63.68
36457    PRIME 9 CPPPRI09 410 64.34
36458    PRIME 10 CPPPRI10 291 30.88
36459    PRIME 11 CPPPRI11 231 12.84
36460    PRIME 12 CPPPRI12 374 51.84
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.