Danh sách các bài problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
21184    Quả trám MTRAMDEN 145 85.08
21185    Robot OLP 13 MROBOT 85 88.85
21186    Bản đồ gen MGENEMAP 75 92.17
21192    Trồng rau MBORECOL 100 92.53
21206    NÉM ĐÁ MNEMDA 34 92.96
21207    TAM SAO THẤT BỔN MTAMSAO 38 94.61
21328    CƠ SỐ MCOSO 6 10.00
21330    TAM GIÁC MÀU MTGMAU 12 24.59
21331    CÁC SỐ KHÔNG Ở CUỐI MSOKCUOI 44 38.51
21338    HÌNH LẬP PHƯƠNG MHLP 20 41.58
21340    TRỒNG CÂY MDIEMTG 32 52.63
21344    ĐỘT KÍCH MDOTKICH 4 60.00
21443    ĐẾN TRƯỜNG MSCHOOL 61 80.80
21444    HÁI NẤM MNAM 50 91.74
21445     GENOME MGENOME 43 97.67
28652    Number game DANANGJ 3 5.00
29446    Sky tax BANGKOK2016J 6 26.83
30466    Binary Strings BANGKOK2016G 5 27.78
32628    aaaaaa P17PRO01 14 21.51
32629    bbbbbbbb P17PRO02 16 38.33
32630    cccccccc P17PRO03 11 35.48
32631    dddddddd P17PRO04 24 92.45
32632    eeeeeeeee P17PRO05 17 24.71
32633    FFF P17PRO06 2 5.41
32634    gggggg P17PRO07 14 57.50
32635    hhhhhhhhhh P17PRO08 15 100.00
32636    Truy vấn max trên cây P17PRO09 14 95.00
33601    Oẳn Tù Tì OLPR41 17 75.00
33602    Truy Vấn Trên Cây OLPR42 12 100.00
33603    Sắp Xếp Công Việc OLPR43 17 90.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.