Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121A - Diện tích cỏ 1

Nông dân John (FJ) vừa mua một cái máy có thể trồng cỏ trên bất kì khu vực hình chữ nhật nào trong nông trại của ông ta. Nhưng không may, cái máy trục trặc trong một ngày và trồng cỏ trên N (1 <= N <= 10) khu vực hình chữ nhật khác nhau, một số khu vực thậm chí còn chồng chéo lên nhau.

Bạn được cho số liệu của các hình chữ nhật được trồng cỏ, hãy giúp FJ tính tổng diện tích cỏ trên nông trại của ông ta.

Input

*Dòng 1: Số nguyên N.

*Dòng 2..1+N: Mỗi dòng chứa bốn số nguyên cách nhau là x1, y1, x2 và y2, trong đó (x1,y1) là điểm trái trên của hình chữ nhật còn (x2,y2) là điểm phải dưới của hình chữ nhật. Mọi số đều nằm trong khoảng -10,000…10,000.

Output

*Dòng 1: Tổng diện tích được phủ cỏ.

Example

Input:
2
0 5 4 1
2 4 6 2
Output:
20

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-07-16 16:51:48
dsadsa
2020-04-05 05:26:29
de quy nhe ae :v
2019-05-01 15:43:08
Bài gì mà dễ thế :v
2016-10-18 05:03:10
https://www.youtube.com/watch?v=t2mplfolcFY
2016-05-05 11:26:08
Dễ :D
2012-10-15 13:24:11 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
oh nhung van sai !!!!!!!!!11
2012-10-15 09:28:30 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Nhung ma code theo song song voi hai truc ket qua van sai la sao ???????????????
2012-10-14 15:12:51 Phương Bùi
bài này có nội dung giống với bài http://vn.spoj.pl/problems/AREA/
tuy nhiên đề bên spoj cho tọa độ đỉnh trái dưới và phải trên
2012-10-14 14:22:57 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Chao ban nguyen van linh neu ban doc duoc thong tin nay ban thu giai thic de cho minh minh van chua hieu duoc de bai hj ==))
2012-10-05 12:21:59 Trần Vãn Dương D10CN2
The Dieu kien xac dinh cua HCN la GI???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.