Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P204PROJ - Hàm số

Trong một tiết Toán học Lin như bao ngày khác vẫn ngủ rất ngon trong tiết học. Nhưng thật không may hôm nay lại không như bao hôm khác thầy giáo của Lin đã gọi Lin dậy và muốn chỉnh đốn Lin không để Lin tiếp tục như vậy nữa. Thầy đã giao cho Lin một bài toán rất khó và nếu Lin giải được bài này thì Lin sẽ được tiếp tục thoải mái làm những gì mình thích còn không thì cậu ta phải ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Thầy cho Lin một dãy số bao gồm n số và yêu cầu Lin tính tích của tất cả trị tuyệt đối hiệu 2 số hạng bất kỳ trong dãy .

 

Tuy là một người không thông minh gì nhưng Lin lại rất quý giấc ngủ của mình đồng thời Lin cũng muốn thể hiện mình là một thiên tài nên Lin đã nhận lời với thầy và hẹn thầy đầu tuần sau sẽ đưa đáp án cho thầy. Nhưng sau khi về nhà và cố gắng tìm ra đáp án của bài toán thì Lin mới nhận ra rằng nước đi này của mình không khôn ngoan gì cả. Nhưng không sao học từ thất bài và với bạn tính khôn lỏi của mình Lin đã nghĩ ra một cách là nhờ các bạn sinh viên PTIT giúp mình tìm ra đáp án. Xin các bạn hãy cứu vớt tâm hồn của Lin!!!

Có một điều các bạn nên chú ý là: Kết quả của bài toán chắc chắn sẽ rất lớn nên các bạn nên đưa ra kết quả của mình khi đã chia dư cho 2020 (năm Covid thứ nhất).

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105) số chữ số của dãy số

Dòng tiếp theo chứa n số hạng của dãy ( 1 ≤ ai ≤ 109).

Output:

Kết quả của bài toán khi đã lấy dư cho 2020.

Example:

Input

Output

3

1 4 9

120


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

hide comments
2020-11-21 03:15:58
:v Nếu i <= j thì a[i] - a[j] = 0 rồi còn gì. Ông nào viết đề chán thế.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.