Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P204PROC - Unnie và nền ảnh.

Unnie dạo gần đây bỗng nhiên có đam mê chụp ảnh, do đó để tạo bất ngờ thì Oppa đã đến một cửa hàng vải để mua cho Unnie một tấm vải hình chữ nhật màu xanh để Unnie có thể thỏa sức chèn các kỹ xảo.

Vải ở cửa hàng có dạng nhiều tấm hình chữ nhật xếp cạnh nhau, với chiều cao của một khối là hi và chiều rộng là wi. (1 <= hi, wi <= 10^9)

Oppa muốn biết có bao nhiêu cách chọn 1 hình chữ nhật với các cạnh song song hoặc vuông góc với đường biên và tọa độ các đỉnh là số nguyên.

INPUT:

Dòng đầu chứa số nguyên n là số lượng tấm vải ( 1 ≤ n ≤ 1000 )

Dòng tiếp theo là n số nguyên là độ cao của các tấm vải.

Dòng tiếp theo là n số nguyên là độ rộng của các tấm vải.

OUTPUT:

In ra một số duy nhất là số cách chọn sau khi chia lấy dư với 10^9 + 7.

INPUT

OUTPUT

2

1 2

1 2

12

 

INPUT

OUTPUT

3

2 2 2

1 2 3

63

 

INPUT

OUTPUT

2

999999999 999999999

999999999 999999999

3360

Giải thích test 1: hình minh họa như sau.

Kích thước 1x1: 5 cách, 1x2: 3 cách, 2x1: 2 cách, 1x3: 1 cách, 2x2: 1 cách. Tất cả có 12 cách chọn.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.