Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P193PROD - Problem D - Chia quả dưa hấu

Vào một ngày nóng nực T và H quyết định mua một quả dưa hấu. Theo ý kiến của họ, họ đã chọn trái lớn nhất, chín nhất, mọng nhất và đương nhiên là ngon nhất mang về nhà. Họ vội vã mang về nhà để chia nhau nhằm giải quyết cơn khát. Biết quả dưa hấu đó có trọng lượng là W kilo.

T và H là những người hâm mộ tuyết đối của các số chẵn, đó là lý do tại sao họ muốn chia quả dưa hấu làm hai phần có trọng lượng lần lượt là a, b kilo, đồng thời 2 phần này không nhất thiết phải bằng nhau. Hai chàng trai vô cùng mệt mỏi và muốn bắt đầu bữa ăn quả dưa càng sớm càng tốt.

Bạn hãy giúp họ chia quả dưa hấu làm 2 phần nếu có thể hãy in ra “YES” ngược lại in ra “NO”.

Input

Dòng đầu tiên một số nguyên W (1 ≤ w ≤ 100) duy nhất là trọng lượng của quả dưa.

Output

In ra “YES” nếu có thể chia làm 2 phần, mỗi phần có số lượng chẵn. và “NO” trường hợp ngược lại.

Example

Input:
8

Output:
YES

Giải thích: Trong cái ví dụ đầu tiên trọng lượng của quả dưa hấu là 8 nên có thể chia quả dưa thành 2 và 6 kilo. (Ngoài ra có thể chia làm 2 phần là 4 và 4 kilo).


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-03-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.