Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P183PROD - ROUND 3D - Mèo và Cá

Đàn mèo của Trang rất thích cá. Biết được điều này, Trang đã lắp đặt một hệ thống băng chuyền tự động, cứ tới một thời điểm N nào đó thỏa mãn N là số nguyên tố thì sẽ có một con cá xuất hiện.

Đêm nay đàn mèo sẽ đi tới chơi ở tiệc ngủ của Chó (thực ra là để cào tan đồ đạc của hắn luôn :3 ). Mỗi con lại có một cách chuẩn bị riêng, và có một kế hoạch riêng để phá tanh bành bữa tiệc, nên chúng phải biết được lúc nào mình ăn tối xong. Vậy nên, đàn mèo tới hỏi Trang.

Lúc này là thời điểm M trên đồng hồ của hệ thống băng chuyền tự động. Trang sau khi nghe câu hỏi và nhìn vào đồng hồ, ngay lập tức đã in ra được danh sách các mốc thời gian mà cá được truyền tới băng, số lượng mốc đúng bằng số lượng mèo, và đương nhiên là sớm nhất có thể (chẳng con mèo nào thích đi cào muộn cả :3).

Bạn có thể tìm ra các thời điểm đó không?

P/s: Danh sách được in bằng bìa cứng nên không lo bị cào :”>

Ahihi~ :”> meow meow :3

Input

Một dòng duy nhất chứa 2 số N và M, lần lượt là số lượng mèo và số chỉ thời điểm hiện tại.

Điều kiện: 4 <= N <= 20000, 1 <= M <= 10^8.

Output

In ra N số nguyên trên một dòng, là thời điểm mỗi con mèo nhận được cá. Các số sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Example

Test 1:
Input:
4 8 Output: 11 13 17 19
Test 2:
Input:
4 61
Output:
61 67 71 73

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2018-03-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-03 17:10:25
int là dư sức nhe meow meow. From Chú Mèo Chui Xoong with <3 and măng cụt
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.