Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P173PROH - ROUND 3H - Natsu và Happy

Một hôm Natsu và Lisanna tìm thấy một quả trứng trong khu rừng phía đông của thị trấn, Natsu đã quyết định ấp cho đến khi quả trứng nở. Thật bất ngờ, bên trong quả trứng  là một chú mèo đực màu xanh, Natsu và Lisanna rất vui mừng và đặt tên cho chú mèo là Happy. Happy rất thông minh nên Natsu đã cố gắng cho chú mèo của mình đến trường Fairy Tail để học toán. Một hôm, cô giáo của Happy đã giao cho cậu 1 bài tập về nhà. Bài tập yêu cầu đếm xem một số N có bao nhiêu ước chia hết cho 2. Happy cảm thấy quá khó nên đã hỏi Natsu và cậu cũng không thể làm được. Các bạn hãy giúp Happy nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test T (T <= 100)

T dòng tiếp theo một dòng gồm một số N (1<=N<=10^9)

Output

Gồm T dòng là kết quả của từng test.

Example

Input:
4
10
4
9
100 
Output:
2
2
0


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-03-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-19 05:13:00
Bài này có TH je đặc biệt à, sao cứ làm sai thế nhể???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.