Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P162PROI - ROUND 2I - Alex và tiền gửi ngân hàng

Alex là một chú sử tử rất thông minh, cậu sống ở một vườn thú ở New York. Vườn thú này rất đặc biệt, khi cấp cho các loài thú một tài khoản ngân hàng, để giữ tiền tiết kiệm. Ngân hàng này giống với thế giới con người đến lỗi, động vật trong sở thú cũng có thể có các khoản nợ. Hôm nay là sinh nhật Alex và cậu nhận được một món quà của chủ vườn thú đó là cậu có thể xóa chữ số cuối cùng hoặc chữ số trước chữ số cuối cùng trong số tiền của cậu. Nhưng Alex của chúng ta lại không giỏi toán lắm nên các bạn hãy giúp Alex có được số tiền trong tài khoản là lớn nhất nhé!

Input

Một dòng chứ số nguyên duy nhất n (10 <= |n| <= 10^9) – Số tiền trong tài khoản của Alex.

Output

Số tiền lớn nhất mà Alex có thể có được.

Example

Test 1:

Input:

2230

 

Output:

2230

 

Test 2:

Input:

-10

 

Output:

0

 

Test 3:

Input:

-100003

 

Output:

-10000


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2016-02-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-24 19:18:33
Xử lý số lớn, BFS, hashmap + vài kỹ thuật phức tạp nữa á meow. Nói chung bài này dễ lắm á meow
Chú Mèo Chui Xoong: meow
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.