Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P151SUMB - ROUND 1B - Đong gạo

Tuyenlv7 bị mẹ giao cho nhiệm vụ đó là đong gạo để mang lên nhà trọ. Anh được mẹ đưa cho 2 loại bịch, là loại 5 kg và 3 kg. Tuyenlv7 sẽ phải đong đủ số gạo mà mẹ cho vào 2 loại bịch trên.

Ví dụ mẹ cho 18 kg thì Tuyenlv7 có thể đong bằng 3 bịch 5kg + 1 bịch 3kg hoặc 6 bịch 3 kg.

Hãy giúp anh ấy đong với số lượng bịch ít nhất có thể, nếu không thể đong được, in ra -1.

Input

Dòng duy nhất chứ số N là số gạo mẹ Tuyenlv7 cho ( 0 < N < 5000).

Output

In ra đáp án của bài toán.

Example

Input:
18

Output:
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-07-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-07-04 08:01:37
P151SUMB: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/07/p151sumb-round-1b-ong-gao.html
2018-05-13 05:23:00
có test nào dị không nhỉ , mình test hết rồi mad vẫn sai -_-
2017-04-18 18:30:12
bài này phải đong đủ nhé . và các bạn hãy thử test 11
2016-04-27 06:14:04
tính cả trường hợp ko đong dc rồi mà vẫn sai
2015-07-29 16:14:21
bò ăn cỏ @@
2015-07-14 17:07:17 giabinh
có những trường hợp in ra -1 đấy -_-
code lại 3 lần bài này chỉ vì nó
mọi người chú ý nha :3
2015-07-10 16:19:18
1,2,4,7 kg không đong đc nhá

Last edit: 2015-07-10 16:20:23
2015-07-08 17:15:49 ๖ۣۜT๖ۣۜMinh
cái này đong đầy thì phải nhỉ
2015-07-08 12:02:19 Banana
Kiểu 4 ý có đong đc đâu
2015-07-08 08:53:09 Nguyễn Ðình Vinh
làm gì có TH k đong đc :( ai giải thích hộ mình(em) với :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.