Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P147PROE - ROUND 7E - Đèn nhấp nháy

Một dàn đèn nhấp nháy có N bóng đèn. Thay vì bật, tắt cùng lúc, các bóng đèn này sẽ được bật tắt theo một nhịp xác định trước. Giả sử tại thời điểm t=0, tất cả các bóng đèn đều tắt. Sau mỗi khoảng thời gian t, các bóng đèn sẽ chuyển từ bật sang tắt hoặc tắt sang bật theo số thứ tự của nó. Quy luật  là: nếu vị  trí của nó  là số nguyên lần của số khoảng  thời gian t đã qua thì nó sẽ được chuyển trạng thái.  

Ví dụ, khi t = 1, các đèn 1,2,3,4 ... sẽ được bật lên. Khi t = 2, các đèn 2,4,6,8 ... sẽ chuyển trạng thái, khi t = 3, các đèn 3,6,9,12 ... sẽ chuyển trạng thái ... Khi t = N, tất cả các đèn sẽ chuyển về trạng thái ban đầu, tức tất cả các đèn đều tắt. Trạng thái t = N+1 sẽ giống với trạng thái t = 1 ...

Bài toán đặt ra là cho trước số N, khoảng thời gian t và số thứ tự b. Hãy xác định xem đèn tại vị trí b đang bật hay tắt tại thời điểm t.

Các giới hạn:  3 ≤ N < 2^54; 1 ≤ t, b < 2^54; b ≤ N.

Thực chất số lớn nhất là 1.23 * 10^16 (số này < 2^54).

Input

Mỗi dòng ghi 3 số N, t, b cách nhau một khoảng trống. Input kết thúc khi N = t = b = 0.

Số lượng test <= 12.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra thứ tự bộ test và kết quả tính toán.

Example

Input:
55 10 24 
55 68 24
20 70 5
0 0 0 Output: Case 1: Off
Case 2: On
Case 3: Off

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-03-21
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2014-03-29 15:59:16 fj
Bo test max dieu kien la nhu the nao the? Chinh du kieu roi ma van khong duoc 100. Hix.
2014-03-26 13:21:58 "."


Last edit: 2014-03-26 13:24:18
2014-03-22 09:41:17 Cao Thị Trang
có nghĩa là t>N cũng sẽ như t%N đúng không ạ?
2014-03-21 17:13:40 Thích code nhưng dốt
Đề bài đã bổ sung điều kiện reset, khi t = N sẽ quay lại trạng thái t = 0.
2014-03-21 12:54:03 LOVE VNOI
Cảm ơn ps ạ,e đã hiểu đề :D :D

Last edit: 2014-03-21 18:26:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.