Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P143SUMA - ROUND 3A - Bí kíp luyện rồng

Hiccup đang luyện thêm khả năng chiến đấu cùng với những con rồng của mình, vượt qua tất cả cậu sẽ nhận được chứng chỉ dũng sĩ dragon. Hiccup chỉ có thể vượt qua 1 con rồng nếu như chỉ số chiến đấu của cậu lớn hơn chỉ số chiến đấu của con rồng đó, và sau khi giành chiến thắng chỉ số chiến đấu của cậu sẽ tăng thêm một mức nhất định tùy vào con rồng mà cậu đánh bại.

Các bạn thử đoán xem, liệu Hiccup có thể nhận được chứng chỉ không nhé.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên s và n.

n là số con rồng Hiccup cần phải vượt qua (1 <=n <= 10^3).

s là chỉ số chiến đấu ban đầu của Hiccup (1 <=s <= 10^4).

n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa cặp số (x[i], y[i]). Trong đó x[i] là chỉ số chiến đấu của con rồng thứ i (1 <= x[i] <= 10^4), y[i] là mức tăng chỉ số cho Hiccup nếu cậu đánh bại nó (0 <= y[i] <= 10^4).

Output

In ra “YES” nếu Hiccup nhận được chứng chỉ dũng sĩ dragon, ”NO” nếu Hiccup thất bại.

Example

Test 1:

Input:

2 2

1 99

100 0

Output:

YES

 

Test 2:

Input:

10 1

100 100

Output:

NO


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-07-08
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-10-22 11:47:04
hay
2019-07-30 20:43:40
Code Tham Khao Tai: https://ideone.com/xiOgzx
2018-06-27 17:03:29
ae coi chừng cái điều kiện s>=a[i] là sai nhé =)) s>a[i] mới đúng
2017-07-13 06:51:45
P143SUMA: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/p143suma-round-3a-bi-kip-luyen-rong.html

Last edit: 2017-12-07 17:19:08
2017-06-25 04:34:13
k đánh theo thứ tự nhé. con nào yếu đánh trước nha
2016-01-19 10:00:41
ko cần test
nộp luôn AC luôn :))
2015-08-21 12:29:50 THK6
don gian qua :v :v :v :v
2015-08-02 17:38:22
Đề 1 kiểu, test 2 1 kiểu -_-
2015-02-20 19:46:49 Loda
ứ hiểu sao sai @@

Last edit: 2015-02-21 13:39:56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.