Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCTEST14 - Ốc sên

Có một con ốc sên dưới mặt đất. Nó muốn leo lên đỉnh một cái cột bằng gỗ với chiều cao V mét, tính từ mặt đất. Trong một ngày, nó có thể leo lên A mét, tuy nhiên, trong mỗi đêm nó ngủ, nó lại bị tụt xuống B mét. Xác định số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh.

Dữ liệu:

Ba số nguyên cách nhau bởi dấu cách: A,B và V (1≤B<A≤V≤1 000 000 000).

Kết quả:

Một số nguyên duy nhất là số ngày cần thiết để con ốc sên leo tới đỉnh

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

2 1 5

4

INPUT

OUTPUT

5 1 6

2

INPUT

OUTPUT

100 99 1000000000

999999901

 

 

 


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-07-10 14:59:29
hóa ra là có công thức -_-
2021-06-03 01:54:04
bài này chặt được này :)
2019-07-09 17:44:26
cho mình xin hướng giải bài này bằng c++ đi ạ
mình cảm ơn
2018-01-08 00:17:05
BCTEST14: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/01/bctest14-oc-sen.html
2015-04-19 20:05:30 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/bctest14-spoj-ptit-oc-sen/
2012-12-10 16:46:13 LastShadow
sao chi dc 60 vay
2012-10-08 14:38:06 Vũ Bão


Last edit: 2012-10-08 14:44:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.