Danh sách các bài qhd problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
31849    Hái nấm DTMUSHROOM 29 90.00
31886    Thu hoạch nhãn THUNHAN 22 100.00
31895    Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) DPLIQ 29 98.55
31896    Xâu con chung dài nhất (bản dễ) DPSUBSTR 26 97.96
31898    Xâu con đối xứng dài nhất DPPALIN 19 97.06
31900    Chia dòng văn bản DPLINES 19 100.00
31901    Đường đi có tổng lớn nhất DPPATHMAX 25 93.41
31903    Phần thưởng ý nghĩa DPBONUS 17 96.30
31904    Trò chơi với dãy số DPSEQ 18 94.23
31908    Lát gạch DPLATGACH 17 100.00
31913    Mua hàng khuyến mại DPKMAI 13 100.00
31914    Chia nhóm DPDIVI 16 100.00
31915    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K DPSEQMODK 17 95.56
31916    Lại lát gạch LATGACH3 15 100.00
31917    Tháp Hà Nội DPTOWER 16 98.33
31918    Độ dài đường gấp khúc DPRECLINE 16 96.67
31919    Cắt hình chữ nhật DPCUTREC 18 95.92
31920    Trò chơi với băng số DPLINEGAME 16 95.56
31924    Nhân vật vô cùng quan trọng DPVIP 13 90.24
31925    Đường lên thiên đàng DPELEVATOR 15 100.00
31927    Bàn cờ và những con số DPBOARD 15 90.00
31940    Xếp lịch hội trường DPHALL 15 100.00
31941    Đếm hình vuông DPRECCNT 16 97.30
31948    Xếp hàng mua vé DPTICKET 16 93.48
31950    Thu hoạch mùa THUHOACH 16 96.15
32039    Xâu con đối xứng dài nhất DPPALIN2 15 95.24
32040    Xâu con chung dài nhất (bản TB) DPSUBSTR2 9 100.00
32041    Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) DPLIQ2 15 96.88
32042    Cầu thang nhà A Phủ DPSTEPS 16 97.87
32043    Cầu thang nhà A Phủ (Số lớn) DPSTEPS2 15 100.00
32044    Nối cáp DPCABLE 17 100.00
32049    Nối điểm đen trắng DPPOINTS 16 98.21
32050    Trò chơi với dãy số (trình bày cách chơi) DPSEQ2 15 100.00
32052    Dàn văn bản (trình bày văn bản) DPLINES2 12 100.00
32053    Giải đấu cờ vua DPFIGHT 9 100.00
32060    Sơn nhà DPPAINT 13 100.00
32061    Xâu con giống nhau DPSUBSTR3 9 96.15
32062    Trò chơi với những đồng xu DPCOINGAME 13 94.59
32063    Chống đẩy DPPUSHUPS 6 88.24
32064    Con chim ngu ngốc STUPIDBIRD 16 100.00
32067    Phân tích chuỗi thành Palindrom DPCNTPALIN 8 85.00
32068    Đường đi không nguyên tố UCLNPATH 19 96.67
32069    Cấp nước DPWATER 12 98.63
32070    Hội chợ DPMARKET 17 98.25
32071    Truy vấn lợi nhuận QPROFIT 15 97.50
32072    Thu hoạch ngô DPCORN 13 98.31
32076    Giá sách DPKESACH 16 95.83
32077    Phần thưởng DPPRIZE 17 97.64
32080    Phân phối sản phẩm DPBUCKET 15 97.62
32082    Bò biểu tình (bản dễ) EPROTEST 16 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.