Wind Al

@windth

Viet Nam, Cao Lãnh

Institution: chuyên Nguyễn Quang Diêu

hello ^^ ~

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DTDOI LUBENICA NDCCARD POST SAFENET2 WEATHER
BEADSNB FIRS MAXARR1 NKGUARD POST3 SPSEQ
BLGEN GRAPH_ MAXARR2 NKJUMP PTRANG STABLE
BONES KANDP MDOLLS NKLINEUP PWALK STNODE
BONUS LIQ MINK NKREZ QMAX TJALG
C11CAVE LIS MOVE12 NKTARDY QMAX2 V8ORG
CRITICAL LITES MSTICK NTSEQ ROBOCON VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALADDIN KQUERY QBDIVSEQ
CRATE QBAGENTS QBMAX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.