Wind Al

@windth

Viet Nam, Cao Lãnh

Institution: Đồng Tháp

Méo có gì để nói

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS LITES NKLINEUP ROBOCON
BLGEN LUBENICA NKTARDY SAFENET2
BONES MAXARR1 POST STABLE
BONUS MOVE12 POST3 STNODE
DTDOI NDCCARD PWALK TJALG
LIQ NKGUARD QMAX V8ORG
LIS NKJUMP QMAX2 VBGRASS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALADDIN KQUERY
CRATE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.