Nhi Vu Duc

@vdn1999

Viet Nam, Vinh Phuc

Institution: CVP

Coding is an art and coder is an artist

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP HSPC14A MAXNUM NKINV QBBISHOP TTRAVEL
ADS CNMARBLE HSPC14D MBLAST NKJUMP QBBUILD TTRIP
ALLOW COIN34 HSPC14H MBUS NKLAND QBDIVSEQ TWO
AMSSEQ COMMAND HSPC14I MCLONUM NKLETTER QBHEAP TWOSUM
ANT COMNET HSPC14J MCOINS NKLINEUP QBHV V11PLAN
AREA COND HSPC14L MDIGITS2 NKLP QBMAX V11WATER
AUCTION COPRIMES ILSMATH MDOLLS NKMAXSEQ QBMSEQ V8SCORE
BARIC COUNTCBG INSUL MEO NKNUMFRE QBMST VBF1
BASEH COUNTPL INTEGER7 MESSAGE NKPALIN QBPAL VBF2
BCDIV CPPSET IOIBIN MILITARY NKPATH QBPOINT VBGRASS
BESTSPOT CRATE JEDNAKOS MINCUT NKPOLI QBRECT VBLOCKS
BFCHAL CREC01 KAGAIN MINK NKPOS QBSCHOOL VBOARD
BGMINE CT KBUILD MINROAD NKRACING QBSEQ VCOLDWAT
BGSTRING CTNBULLS KCOIN MJOURNEY NKREZ QBSORT VCOWFLIX
BGTRAVEL CTNCLN KDEL MKFLAGS NKSEQ QBSQUARE VDANGER
BIGNUM CTNEWS KDIFF MLASERP NKSEV QBSTR VECTOR
BINARY CTNOWN KENRE MMASS NKSGAME QBTICKET VKNIGHTS
BINLADEN CWAY KGSS MMAXPER NKSP QMAX VMDAOBIT
BLOPER DANCING KINV MMMGAME NKSTEP QMAX2 VMMTFIVE
BONES DEMSO KMEDIAN MNE07 NKTICK QTDIVSEQ VMQUABEO
BONGDA DHEXP KMIN MOVIES NOIXICH QTGIFT1 VMROPES
BONUS DHFRBUS KNMANO MPILOT NOTE QTSEQ VMRR
BOSS DHFUNC KPLANK MPRIME NPR QUAD VMSORT
BWPOINTS DHLOCO KQUERY MPRIME1 NTHUGE REVAMP VMST
C11BC2 DHSERV KTOUR MRECAMAN NTSEQ ROADS VMSUBSTR
C11BEAU DHTRI KTREEC MSE07B NTTREE ROBOCON VMUNCH
C11CAL DIGIT0 LASCALE MSTICK NUMBER ROTATION VNEMPIRE
C11CAVE DQUERY LATGACH MTREE NUMBERS SAFENET2 VODONCAY
C11CUT DTDOI LATGACH4 MTWALK NUMCON SBOOST VOGCDSUM
C11GENIE DTKSUB LCA MULONE OLDMAPS SEARCH VOJLEV
C11ID DTTUI1 LCS2X MYSTERY PAGAIN SHHV VOSMAXK
C11KM DTTUI2 LEM1 NBFA PAGODA SKPV15_5 VOSRTRI
C11LOCK ETF LEM2 NBFD PALINY SLIKAR VOSSEVEN
C11PAIRS FBRICK LEM3 NBFM PARIGAME SMARTDOG VOSTR
C11PIPI FIBVAL LEM5 NCOB PASSET SMAX VOSTRIBO
C11PNUM FINDNUM LEM7 NDCCARD PBCDEM SNSEQ VOTREE
C11PRIME FIRS LINEGAME NEAREST PBCDIV SOPENP VPARTSUM
C11ROOKS FLOYD LIQ NETACCEL PBCFIBO SPSEQ VRATF
C11SEQ3 FOCUS LIS NICEQUAD PBCGANGS STABLE VSTEPS
C11STR2 FSELECT LITES NK05MNIM PBCISPIS STNODE VTRI
C11SUM FWATER LNACS NKABD PBCSEQ STRANGE VWORDPOW
C11TRCNT GPT LOTT NKBAS PBCWATER SUBSTR WCALC
C11WATER GRAPH_ LQDDIV NKBRACKE PBCWRI SUMXOR WEATHER
CAR GSS LQDFARM NKBUILD PCIRCLE SUPERSUM WORDCNT
CARDS HAF1 LQDGONME NKBUS PHEPNHAN TABLIC XAYNHA
CBUYING HAM12 LSFIGHT NKCABLE PIZZALOC TCDFZ XMAS
CENTRE28 HARBINGE LSPITO NKCITY PNUMBER TEST YPKTH
CFLAG2 HBT1D LSTTCD2 NKCNT1 POST THEME ZABAVA
CHAIN2 HBTLCA LTPMSEQ NKDIVSEQ POST3 TJALG
CHATCHIT HEAP1 LUBENICA NKEDIT POTATO TOURS13
CHEAT HELPPM LUCKYNUM NKFLOW PTRANG TRAFFICN
CHEER HIREHP M00PAIR NKGIFTS PTREE TRAVEL12
CIJEVI HOUSES M3TILE NKGUARD PWALK TREAT
CLEAR HP09ANTS MAXARR1 NKH QBAGENTS TRILAND

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.