Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HOUSES M3TILE NKINV PTRANG STABLE
ADS CMP HSPC14L MAFIJA NKJUMP PVOI14_4 STMERGE
AMSSEQ COLLECT INKPRINT MARBLE NKLEAGUE PWALK STNODE
ANT COLOREC INSUL MAUGIAO NKLETTER PWRFAIL STONE1
AREA COMNET IOIBIN MAXARR1 NKLINEUP QBAGENTS SUMS
AUCTION COMPUTER ITREE MBEEWALK NKLUCK QBBISHOP SWAPB
AZNET COUNTCBG JEDNAKOS MBLAST NKMAXSEQ QBBUILD TJALG
BALLGMVN COUNTPL KAGAIN MBUS NKMOBILE QBCIRARC TOTALODD
BCDIV COWGIRL KAMP MCARDS NKNUMFRE QBDIVSEQ TRAFFICN
BEADSNB CRATE KANDP MCHAOS NKONEARC QBGAME TREAT
BESTSPOT CREC01 KCOLLECT MCLEAN NKPALIN QBHEAP TREEPATH
BGMINE CRITICAL KDIFF MDOLLS NKPATH QBMARKET TTRIP
BINARY2 CRUELL2 KGSS MECUNG NKPOLICE QBMAX UPGRANET
BINLADEN CRYPTKEY KINGDOM MEDIAN NKPOS QBMSEQ V8ORG
BLAND CSTARS KINV MELE2 NKRACING QBMST V8SCORE
BLGEN CTAIN KMEDIAN MESSAGE NKREZ QBPAL V8SORT
BLOPER CTREE KMIN MINCUT NKSEQ QBPOINT VCOWFLIX
BONES DEMSO KPLANK MINK NKSGAME QBRECT VDANGER
BONUS DHFRBUS KQUERY MINROAD NKTABLE QBROBOT VKNIGHTS
BONUS13 DHFUNC KTUAN MIXUP2 NKTEAM QBSCHOOL VMCANDLE
BWPOINTS DHLOCK LABUDOVI MMASS NKTICK QBSEGPAR VMDAOBIT
C11BC2 DHLOCO LANDK MMMGAME NKTOSS QBSELECT VMMTFIVE
C11BEAU DHRECT LASCALE MOVE12 NOIXICH QBSEQ VMREL6
C11CAL DHSERV LATGACH MPILOT NTPFECT QBSORT VMST
C11CAVE DQUERY LATGACH4 MSE07B NTSEQ QBSQUARE VMSUBSTR
C11CUT DTDOI LCA MSTICK NTTREE QBSTR VMTRIP
C11DK2 FBRICK LCS2X MTREE NUMBER QMAX VNEMPIRE
C11KM FIB LEM3 MTWALK ONE4EVER QMAX2 VOGCDSUM
C11PNUM FIRS LEM6 MYSTERY PA06ANT QTLOVE2 VOMARIO
C11POST FLOYD LEM7 NCOB PARIGAME QTSEQ VOSCUN
C11SEQ FOCUS LINEGAME NDCCARD PATULJCI RABGAME VOSRTRI
C11SEQ3 FSELECT LIQ NEAREST PBCDEM REFORM VOSTOUR
C11STR2 FWATER LIS NETACCEL PBCGANGS REVAMP VOTREE
C11TRCNT GCDSUM LITES NK05MNIM PBCPOINT ROBOCON VRATF
C11XOA GONDOR LNACS NKABD PBCSEQ ROTATION VSTEPS
CAR GRAPH_ LQDGONME NKBRACKE PBCWATER SAFENET2 WCALC
CBUYING GSS LSFIGHT NKBUILD PCYCLE SEQ198 WEATHER
CENTRE28 HAF1 LSORTVN NKBUS PIZZALOC SETNJA XUCXAC
CHAIN2 HBTLCA LSTAR NKCABLE PLACE SHHV ZABAVA
CHATCHIT HEAP1 LUBENICA NKCITY PNUMBER SKWLTH
CHEAT HELPPM LUCKY13 NKFLOW POST3 SPBINARY
CHEER HIREHP LUCKYNUM NKGUARD PRAVO SPSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.