Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

SEX

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AZNET FWATER MESSAGE NKRACING VMMTFIVE
BINLADEN HEAP1 MINCUT POST3 VNEMPIRE
BONES IOIBIN MIXUP2 QBGAME
CMP KMIN NKCITY QBMST
COWGIRL LEM3 NKJUMP QBSCHOOL
CTAIN LIQ NKLEAGUE QBSELECT
FLOYD LUCKYNUM NKNUMFRE TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LIS
QBHEAP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.