Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP INKPRINT MAUGIAO NKLINEUP PWRFAIL STONE1
ADS COLLECT INSUL MAXARR1 NKLUCK QBAGENTS SUMS
AMSSEQ COLOREC IOIBIN MBEEWALK NKMAXSEQ QBBISHOP SWAPB
ANT COMNET ITREE MBLAST NKMOBILE QBBUILD TJALG
AREA COMPUTER JEDNAKOS MBUS NKNUMFRE QBCIRARC TOTALODD
AUCTION COUNTCBG KAGAIN MCARDS NKONEARC QBDIVSEQ TRAFFICN
AZNET COUNTPL KAMP MCHAOS NKPALIN QBGAME TREAT
BALLGMVN COWGIRL KANDP MCLEAN NKPATH QBHEAP TREEPATH
BCDIV CRATE KCOLLECT MDOLLS NKPOLICE QBMARKET TTRIP
BEADSNB CREC01 KDIFF MECUNG NKPOS QBMAX UPGRANET
BESTSPOT CRITICAL KGSS MEDIAN NKRACING QBMSEQ V8ORG
BGMINE CRUELL2 KINGDOM MELE2 NKREZ QBMST V8SCORE
BINARY2 CRYPTKEY KINV MESSAGE NKSEQ QBPAL V8SORT
BINLADEN CSTARS KMEDIAN MINCUT NKSGAME QBPOINT VCOWFLIX
BLAND CTAIN KMIN MINK NKTABLE QBRECT VDANGER
BLGEN CTREE KPLANK MINROAD NKTEAM QBROBOT VKNIGHTS
BLOPER DEMSO KQUERY MIXUP2 NKTICK QBSCHOOL VMCANDLE
BONES DHFRBUS KTUAN MMASS NKTOSS QBSEGPAR VMDAOBIT
BONUS DHFUNC LABUDOVI MMMGAME NKTRIO QBSELECT VMMTFIVE
BONUS13 DHLOCK LANDK MOVE12 NOIXICH QBSEQ VMREL6
BWPOINTS DHLOCO LASCALE MPILOT NTPFECT QBSORT VMST
C11BC2 DHRECT LATGACH MSE07B NTSEQ QBSQUARE VMSUBSTR
C11BEAU DHSERV LATGACH4 MSTICK NTTREE QBSTR VMTRIP
C11CAL DQUERY LCA MTREE NUMBER QMAX VMUNCH
C11CAVE DTDOI LCS2X MTWALK ONE4EVER QMAX2 VNEMPIRE
C11CUT FBRICK LEM3 MYSTERY PA06ANT QTLOVE2 VOGCDSUM
C11DK2 FIB LEM6 NCOB PARIGAME QTSEQ VOMARIO
C11KM FIRS LEM7 NDCCARD PATULJCI RABGAME VOSCUN
C11PNUM FLOYD LINEGAME NEAREST PBCDEM REFORM VOSRTRI
C11POST FOCUS LIQ NETACCEL PBCGANGS REVAMP VOSTOUR
C11SEQ FSELECT LIS NK05MNIM PBCPOINT ROADS VOTREE
C11SEQ3 FWATER LITES NKABD PBCSEQ ROBOCON VRATF
C11STR2 GCDSUM LNACS NKBRACKE PBCWATER ROTATION VSTEPS
C11TRCNT GONDOR LQDGONME NKBUILD PCYCLE SAFENET2 VUKVN
C11XOA GRAPH_ LSFIGHT NKBUS PERIODNB SEQ198 WCALC
CAR GSS LSORTVN NKCABLE PIZZALOC SETNJA WEATHER
CBUYING HAF1 LSTAR NKCITY PLACE SHHV XUCXAC
CENTRE28 HBTLCA LUBENICA NKFLOW PNUMBER SKWLTH ZABAVA
CHAIN2 HEAP1 LUCKY13 NKGUARD POST3 SPBINARY
CHATCHIT HELPPM LUCKYNUM NKINV PRAVO SPSEQ
CHEAT HIREHP M3TILE NKJUMP PTRANG STABLE
CHEER HOUSES MAFIJA NKLEAGUE PVOI14_4 STMERGE
CHESSCBG HSPC14L MARBLE NKLETTER PWALK STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FFLOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.