Tùng Nguyễn

@tungnguyen_01

Viet Nam, Hải Phòng

Institution: Trần Phú

Shaco

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CMP HSPC14L MAFIJA NKLEAGUE PWALK STONE1
ADS COLLECT INKPRINT MARBLE NKLETTER PWRFAIL SUMS
AMSSEQ COLOREC INSUL MAUGIAO NKLINEUP QBAGENTS SWAPB
ANT COMNET IOIBIN MAXARR1 NKLUCK QBBISHOP TJALG
AREA COMPUTER ITREE MBEEWALK NKMAXSEQ QBBUILD TOTALODD
AUCTION COUNTCBG JEDNAKOS MBLAST NKMOBILE QBCIRARC TRAFFICN
AZNET COUNTPL KAGAIN MBUS NKNUMFRE QBDIVSEQ TREAT
BALLGMVN COWGIRL KAMP MCARDS NKONEARC QBGAME TREEPATH
BCDIV CRATE KANDP MCHAOS NKPALIN QBHEAP TTRIP
BEADSNB CREC01 KCOLLECT MCLEAN NKPATH QBMARKET UPGRANET
BESTSPOT CRITICAL KDIFF MDOLLS NKPOLICE QBMAX V8ORG
BGMINE CRUELL2 KGSS MECUNG NKPOS QBMSEQ V8SCORE
BINARY2 CRYPTKEY KINGDOM MEDIAN NKRACING QBMST V8SORT
BINLADEN CSTARS KINV MELE2 NKREZ QBPAL VCOWFLIX
BLAND CTAIN KMEDIAN MESSAGE NKSEQ QBPOINT VDANGER
BLGEN CTREE KMIN MINCUT NKSGAME QBRECT VKNIGHTS
BLOPER DEMSO KPLANK MINK NKTABLE QBROBOT VMCANDLE
BONES DHFRBUS KQUERY MINROAD NKTEAM QBSCHOOL VMDAOBIT
BONUS DHFUNC KTUAN MIXUP2 NKTICK QBSEGPAR VMMTFIVE
BONUS13 DHLOCK LABUDOVI MMASS NKTOSS QBSELECT VMREL6
BWPOINTS DHLOCO LANDK MMMGAME NOIXICH QBSEQ VMST
C11BC2 DHRECT LASCALE MOVE12 NTPFECT QBSORT VMSUBSTR
C11BEAU DHSERV LATGACH MPILOT NTSEQ QBSQUARE VMTRIP
C11CAL DQUERY LATGACH4 MSE07B NTTREE QBSTR VNEMPIRE
C11CAVE DTDOI LCA MSTICK NUMBER QMAX VOGCDSUM
C11CUT FBRICK LCS2X MTREE ONE4EVER QMAX2 VOMARIO
C11DK2 FIB LEM3 MTWALK PA06ANT QTLOVE2 VOSCUN
C11KM FIRS LEM6 MYSTERY PARIGAME QTSEQ VOSRTRI
C11PNUM FLOYD LEM7 NCOB PATULJCI RABGAME VOSTOUR
C11POST FOCUS LINEGAME NDCCARD PBCDEM REFORM VOTREE
C11SEQ FSELECT LIQ NEAREST PBCGANGS REVAMP VRATF
C11SEQ3 FWATER LIS NETACCEL PBCPOINT ROBOCON VSTEPS
C11STR2 GCDSUM LITES NK05MNIM PBCSEQ ROTATION WCALC
C11TRCNT GONDOR LNACS NKABD PBCWATER SAFENET2 WEATHER
C11XOA GRAPH_ LQDGONME NKBRACKE PCYCLE SETNJA XUCXAC
CAR GSS LSFIGHT NKBUILD PIZZALOC SHHV ZABAVA
CBUYING HAF1 LSORTVN NKBUS PLACE SKWLTH
CENTRE28 HBTLCA LSTAR NKCABLE PNUMBER SPBINARY
CHATCHIT HEAP1 LUBENICA NKCITY POST3 SPSEQ
CHEAT HELPPM LUCKY13 NKGUARD PRAVO STABLE
CHEER HIREHP LUCKYNUM NKINV PTRANG STMERGE
CHESSCBG HOUSES M3TILE NKJUMP PVOI14_4 STNODE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.