Nguyen Thanh CT

@tieulyphichai

Viet Nam, Thai Binh

Institution: GV

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ BWPOINTS CREC01 LEM1 MMASS PARIGAME STABLE
BCDIV C11CAVE CROSS12 LEM2 NDCCARD PNUMBER VCOWFLIX
BGMINE C11CUT FBRICK LIQ NKBUS PTRANG VKNIGHTS
BIGNUM C11ID INSUL LNACS NKPALIN QBMAX VMUNCH
BONES C11KM KPLANK MAUGIAO NKREZ QBSEQ
BONUS CBUYING LATGACH MAXARR1 NKTICK QBSTR
BONUS13 COLOREC LATGACH4 MESSAGE1 ONE4EVER SEQ198

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.