Quan Tran

@quandum

Viet Nam, VĹŠng TĂ u

Institution: Georgia Gwinnett College

never mind...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRITICAL KSPREE MMASS NKMSG PWALK TEST
AMSSEQ CRUELL LASCALE MMAXPER NKNUMFRE PWRFAIL THREE
AREATRI CTNBULLS LATGACH MNE07 NKPALIN PYRAMID2 TJALG
AUCTION CWAY LATGACH4 MPRIME NKPATH QBBISHOP TNHTEST
BARICAVN DEMTAU LEDOTAN MRECAMAN NKRACING QBBUILD TREAT
BASEH DISNEY1 LEM MSE07B NKREZ QBGAME V11WATER
BIGNUM DTDOI LEM2 MTWALK NKROBOT QBHEAP V8ORG
BILL DTOGRADA LEM3 MULONE NKSEQ QBMARKET V8SCORE
BINLADEN DTTUI1 LEM4 MYSTERY NKSGAME QBMAX V8SORT
BONES DTTUI2 LEM5 NETACCEL NKTEAM QBMSEQ VBGRASS
BONUS ETF LEM6 NK2MFS NKTHEME QBMST VBOARD
BWPOINTS FASTEXPR LGAME NKABD NKTICK QBPAL VCOLDWAT
C11CAVE FIRS LINEGAME NKBUS NKTOSS QBRECT VCOWFLIX
C11GENIE FLOYD LIQ NKCABLE NKTRIO QBROBOT VDANGER
C11KM FSELECT LIS NKCARD NOIXICH QBSCHOOL VECTOR
C11PAIRS FWATER LITES NKCITY NTPACK QBSELECT VM3PHIA
C11PNUM GRAPH LKNIGHT NKCNT1 NTPFECT QBSEQ VMDEGREE
C11ROOKS GRAPH_ LNACS NKDISNEY NTSHEEP QBSQUARE VMGOLD
C11SEQ HEAP1 LQDGONME NKDIST NUMCON QBSTR VMMTFIVE
C11SEQ3 HELPPM LSCSC NKDIVSEQ OPTCUT QBTICKET VMUNCH
C11TRCNT HOUSES LSFIGHT NKEDIT PAGODA QMAX VNCUT
C11WATER ILSMATH LSPITO NKFLOW PBCFIBO QMAX2 VNEMPIRE
CBUYING ILSMATH2 LUBENICA NKGOLF PBCWATER QTSEQ VOJLEV
CENTRE28 INSUL M00PAIR NKGUARD PBCWRI ROBOCON VOLIS
CHATCHIT IOIBIN MAUGIAO NKH PCIRCLE ROCKS VOSCUN
CHESSCBG KAGAIN MAXARR1 NKINV PERC ROTATION VRATF
CHNREST KBUILD MCITYHAL NKJUMP PIZZALOC SBOOST VSTEPS
CMP KCOIN MCOINS NKLEAGUE PNUMBER SHHV WORDCNT
CNMARBLE KDEL MDIGITS2 NKLEAVES POST SMARTDOG XAYNHA
COIN34 KDTUYEN MEO NKLETTER POST3 SPBINARY XMAS
COUNTCBG KINV MESSAGE NKLINEUP POWER SPSEQ
COUNTPL KMIN MINK NKMAXSEQ PTQMSEQ STABLE
COWGIRL KNMANO MIXUP2 NKMINES PTRANG STNODE
CRATE KQUERY MLASERP NKMOBILE PTREE SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY2 CTREE DTPYRA MKFLAGS NEAREST PAGAIN SUMXOR
CARDS CUTSEQS EGG MMOD29 NHPAINT PALIN TRIOMINO
CHARSET CVPDROME HIWAY MOVIES NKDEC QBDIVSEQ TWOSAT
COND DISNEY2 MINMOVE MSTICK NKTARDY QBHV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.