Nha Quang

@okeomachnha

Viet Nam, Phan Rang

Institution: Ninh Thuan

- IT :)

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM KPLANK NKONEARC QMAX VRATF
BWPOINTS LIQ NKPALIN QMAX2
C11STR2 LIS PNUMBER REFORM
CMP MESSAGE POST ROBOCON
CRITICAL NKBUS POST3 STNODE
GRAPH_ NKJUMP QBCIRARC TJALG
KINGDOM NKLINEUP QBSTR TPTICKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY NKTABLE QBSEQ
NKBRACKE PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.