nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HEAP1 MBUS NKNET QBMSEQ TRAVEL12
ADS CHNREST HELPPM MCOINS NKNL QBMST TREAT
AMSSEQ CHUOIHAT HIWAY MCONVOI NKNUMFRE QBPAL TTRIP
ANT CMP HP09ANTS MDIGITS2 NKONEARC QBRECT TWOSUM
ASSASSIN CNMARBLE HSPC14I MDOLLS NKPALIN QBROBOT UPGRANET
ASSIGN1 COIN34 INSUL MELE2 NKPANO QBSCHOOL V11WATER
AUCTION COMNET IOIBIN MELE3 NKPATH QBSEGPAR V8ORG
AZNET COND ITREE MESSAGE NKPOLICE QBSELECT V8SCORE
BALGAME2 COUNTCBG JEDNAKOS MINCOST NKRACING QBSEQ V8SORT
BAOVE COUNTPL KAGAIN MINCUT NKREZ QBSQUARE VBF1
BARICAVN COWGIRL KBUILD MINK NKSEQ QBSTR VBF2
BASEH CRATE KDIFF MINROAD NKSGAME QBTICKET VBGRASS
BCDIV CREC01 KGSS MIXUP2 NKSTEP QBTREEK VBLOCKS
BEADSNB CRITICAL KHISTORY MKUHAR NKTEAM QHROAD VBOARD
BESTSPOT CROSS12 KMEDIAN MLASERP NKTICK QMAX VCOLDWAT
BFCHAL CRUELL KMIN MMASS NKTOSS QMAX2 VCOWFLIX
BGBOARD CRYPTKEY KNIGHTS1 MMAXPER NOIXICH QOS VDANGER
BGMAGIC CTNBULLS KPLANK MORSEDEC NOTE QTGIFT1 VECTOR
BGMINE CTNEWS KQUERY MOVE12 NTHUGE QTREE3 VKNIGHTS
BIGNUM CTREE KQUERY2 MPRIME NTPFECT QTSEQ VMCANDLE
BINARY2 CVJETICI KSEQ1 MPRIME1 NTSEQ QUEENNB VMCOMP
BINLADEN CWAY KWAY MRECAMAN NTTREE REFORM VMQTREE
BLAND DAMAGE LATGACH MREPLBRC NUMBER REVAMP VMRESTO
BLGEN DGOLD LATGACH4 MSE06H NUMCON RIDDLE VMRR
BOB DHCIRCUI LCA MSE07B ONE4EVER ROADS VMSORT
BONES DHEXP LCS2X MSTICK OTOCI ROBOCON VMSQUARE
BONUS DHFRBUS LEM1 MTREE PALINY ROTATION VMST
BONUS13 DHLOCK LEM2 MTWALK PARIGAME SAFENET2 VMSUBSTR
BWPOINTS DHLOCO LEM3 MULONE PBCDIV SBOOST VMUNCH
C11ANT DHRECT LEM4 MYSTERY PBCSEQ SEARCH VNEMPIRE
C11BC2 DIGIT LEM5 NBFA PBCWATER SEARCH1 VO17PHD
C11BEAU DQUERY LEM6 NDCCARD PBCWAYS SEQ198 VO17SORT
C11CAVE DTDOI LINEGAME NEAREST PBCWRI SHHV VODIVIDE
C11GAME2 DTKSUB LIQ NETACCEL PCIRCLE SHTH VOLIS
C11ID DTTUI1 LIS NKABD PNUMBER SMARTDOG VOMARIO
C11KM ELEVATOR LITES NKBM POST SPSEQ VOSHANDL
C11PAIRS FBRICK LKNIGHT NKBUS POST3 STABLE VOSMAXK
C11PINES FINDNUM LNACS NKCABLE POWER STMERGE VOSNET
C11POST FIRS LQDGONME NKCITY PTQMSEQ STNODE VOSRTRI
C11PRIME FLOW1 LSPALIN NKDIVSEQ PTRANG STONE1 VOSSEVEN
C11ROOKS FLOYD LTPMSEQ NKEDIT PTREE STRAVEL VOSTR
C11SEQ FOCUS LUBENICA NKFLOW PVOI14_2 SUBSTR VOSTRIBO
C11SEQ3 FSELECT LUCKYNUM NKGIFTS PVOI14_4 SUM3 VOTREE
C11STR2 FWATER M00PAIR NKGOLF PWALK SUMS VRATF
C11SUM GAME3112 M3TILE NKGUARD PWRFAIL SUMXOR VSTEPS
C11TRCNT GONDOR MARBLE NKINV QBBISHOP TAYTRUC VWORDS
C11WATER GRAPE MATCH1 NKJUMP QBBUILD TEST WCALC
CAPITAL GRAPH_ MATCH2 NKLEAGUE QBCIRARC THEME WEATHER
CBUYING GSS MAUGIAO NKLETTER QBDIVSEQ TJALG WORDCNT
CENTRE28 HAF1 MAXARR1 NKLINEUP QBGAME TOINCSEQ XAYNHA
CHATCHIT HAM12 MAXCUB NKLP QBHEAP TOURS13 XMAS
CHEAT HAOI6000 MBIPALIN NKMAXSEQ QBHV TPTICKET XUCXAC
CHEER HBTLCA MBLAST NKMOBILE QBMAX TRAFFICN YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG MCHAOS NKTRIO QTREEX TWO
BLOPER GPT MCITYHAL QBAGENTS SETNJA WS
CPPSET LQDDIV NKTABLE QBTRANS SHCH YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.