nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHESSCBG HELPPM MCONVOI NKNUMFRE QBRECT TTRIP
ADS CHNREST HIWAY MDIGITS2 NKONEARC QBROBOT TWOOPERS
AMSSEQ CHUOIHAT HP09ANTS MDOLLS NKPALIN QBSCHOOL TWOSUM
ANT CMP HSPC14I MEDQUERY NKPANO QBSEGPAR UPGRANET
ASSASSIN CNMARBLE INSUL MELE2 NKPATH QBSELECT V11WATER
ASSIGN1 COIN34 IOIBIN MELE3 NKPOLICE QBSEQ V8ORG
AUCTION COMNET ITREE MESSAGE NKRACING QBSQUARE V8SCORE
AZNET COND JEDNAKOS MINCOST NKREZ QBSTR V8SORT
BALGAME2 COUNTCBG KAGAIN MINCUT NKSEQ QBTICKET VBF1
BALLGMVN COUNTPL KBUILD MINK NKSGAME QBTREEK VBF2
BAOVE COWGIRL KDIFF MINROAD NKSTEP QHROAD VBGRASS
BARICAVN CRATE KGSS MIXUP2 NKTEAM QMAX VBLOCKS
BASEH CREC01 KHISTORY MKUHAR NKTICK QMAX2 VBOARD
BCDIV CRITICAL KMEDIAN MLASERP NKTOSS QOS VCOLDWAT
BEADSNB CROSS12 KMIN MMASS NOIXICH QTGIFT1 VCOWFLIX
BESTSPOT CRUELL KNIGHTS1 MMAXPER NOTE QTREE3 VDANGER
BFCHAL CRYPTKEY KPLANK MORSEDEC NTHUGE QTREEX VECTOR
BGBOARD CTNBULLS KQUERY MOVE12 NTPFECT QTSEQ VKNIGHTS
BGMAGIC CTNEWS KQUERY2 MPRIME NTSEQ QUEENNB VMCANDLE
BGMINE CTREE KSEQ1 MPRIME1 NTTREE REFORM VMCOMP
BIGNUM CVJETICI KWAY MRECAMAN NUMBER REVAMP VMQTREE
BINARY2 CWAY LATGACH MREPLBRC NUMCON RIDDLE VMRESTO
BINLADEN DAMAGE LATGACH4 MSE06H ONE4EVER ROADS VMRR
BLAND DGOLD LCA MSE07B OTOCI ROBOCON VMSORT
BLGEN DHCIRCUI LCS2X MSTICK PALINY ROTATION VMSQUARE
BOB DHEXP LEM1 MTREE PARIGAME SAFENET2 VMST
BONES DHFRBUS LEM2 MTWALK PBCDIV SBOOST VMSUBSTR
BONUS DHLOCK LEM3 MULONE PBCSEQ SEARCH VMUNCH
BONUS13 DHLOCO LEM4 MYSTERY PBCWATER SEARCH1 VMYT
BWPOINTS DHRECT LEM5 NBFA PBCWAYS SEQ198 VNEMPIRE
C11ANT DIGIT LEM6 NDCCARD PBCWRI SHHV VO17PHD
C11BC2 DQUERY LINEGAME NEAREST PCIRCLE SHTH VO17SORT
C11BEAU DTDOI LIQ NETACCEL PNUMBER SMARTDOG VODIVIDE
C11CAVE DTKSUB LIS NKABD POST SPSEQ VODONCAY
C11GAME2 DTTUI1 LITES NKBM POST3 STABLE VOLIS
C11ID ELEVATOR LKNIGHT NKBUS POWER STMERGE VOMARIO
C11KM FBRICK LNACS NKCABLE PTQMSEQ STNODE VOSHANDL
C11PAIRS FINDNUM LQDGONME NKCITY PTRANG STONE1 VOSMAXK
C11PINES FIRS LSPALIN NKDIVSEQ PTREE STRAVEL VOSNET
C11POST FLOW1 LTPMSEQ NKEDIT PVOI14_2 SUBSTR VOSRTRI
C11PRIME FLOYD LUBENICA NKFLOW PVOI14_4 SUM3 VOSSEVEN
C11ROOKS FOCUS LUCKYNUM NKGIFTS PWALK SUMS VOSTR
C11SEQ FSELECT M00PAIR NKGOLF PWRFAIL SUMXOR VOSTRIBO
C11SEQ3 FWATER M3TILE NKGUARD QBBISHOP TAYTRUC VOTREE
C11STR2 GAME3112 MARBLE NKINV QBBUILD TEST VRATF
C11SUM GONDOR MATCH1 NKJUMP QBCIRARC TFIELD VSTEPS
C11TRCNT GRAPE MATCH2 NKLEAGUE QBDIVSEQ THEME VWORDS
C11WATER GRAPH_ MAUGIAO NKLETTER QBGAME TJALG WCALC
CAPITAL GSS MAXARR1 NKLINEUP QBHEAP TOINCSEQ WEATHER
CBUYING HAF1 MAXCUB NKLP QBHV TOURS13 WORDCNT
CENTRE28 HAM12 MBIPALIN NKMAXSEQ QBMAX TPTICKET XAYNHA
CHATCHIT HAOI6000 MBLAST NKMOBILE QBMSEQ TRAFFICN XMAS
CHEAT HBTLCA MBUS NKNET QBMST TRAVEL12 XUCXAC
CHEER HEAP1 MCOINS NKNL QBPAL TREAT YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG MCHAOS NKTABLE QBTRANS TWO
BLOPER GPT MCITYHAL NKTRIO SETNJA WS
CPPSET LQDDIV MVECTOR QBAGENTS SHCH YPKTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.