nhan nguyen

@nhanlun

Viet Nam, ho chi minh

Institution: THPT chuyen Le Hong Phong - TP.HCM

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHUOIHAT HP09ANTS MEDQUERY NKPANO QBSEGPAR V11WATER
ADS CMP HSPC14I MELE2 NKPATH QBSELECT V8ORG
AMSSEQ CNMARBLE INSUL MELE3 NKPOLICE QBSEQ V8SCORE
ANT COIN34 IOIBIN MESSAGE NKRACING QBSQUARE V8SORT
ASSASSIN COMNET ITREE MINCOST NKREZ QBSTR VBF1
ASSIGN1 COND JEDNAKOS MINCUT NKSEQ QBTICKET VBF2
AUCTION COUNTCBG KAGAIN MINK NKSGAME QBTREEK VBGRASS
AZNET COUNTPL KBUILD MINROAD NKSP QHROAD VBLOCKS
BALGAME2 COWGIRL KDIFF MIXUP2 NKSTEP QMAX VBOARD
BALLGMVN CRATE KGSS MKUHAR NKTEAM QMAX2 VCOLDWAT
BAOVE CREC01 KHISTORY MLASERP NKTICK QOS VCOWFLIX
BARICAVN CRITICAL KMEDIAN MMASS NKTOSS QTGIFT1 VDANGER
BASEH CROSS12 KMIN MMAXPER NOIXICH QTREE3 VECTOR
BCDIV CRUELL KNIGHTS1 MORSEDEC NOTE QTREEX VKNIGHTS
BEADSNB CRYPTKEY KPLANK MOVE12 NTHUGE QTSEQ VMCANDLE
BESTSPOT CTNBULLS KQUERY MPILOT NTPFECT QUEENNB VMCOMP
BFCHAL CTNEWS KQUERY2 MPRIME NTSEQ REFORM VMQTREE
BGBOARD CTREE KSEQ1 MPRIME1 NTTREE REVAMP VMQUABEO
BGMAGIC CVJETICI KWAY MRECAMAN NUMBER RIDDLE VMRESTO
BGMINE CWAY LATGACH MREPLBRC NUMCON ROADS VMRR
BIGNUM DAMAGE LATGACH4 MSE06H ONE4EVER ROBOCON VMSORT
BINARY2 DGOLD LCA MSE07B OTOCI ROTATION VMSQUARE
BINLADEN DHCIRCUI LCS2X MSTICK PALINY SAFENET2 VMST
BLAND DHEXP LEM1 MTREE PARIGAME SBOOST VMSUBSTR
BLGEN DHFRBUS LEM2 MTWALK PBCDIV SEARCH VMUNCH
BOB DHLOCK LEM3 MULONE PBCSEQ SEARCH1 VMYT
BONES DHLOCO LEM4 MYSTERY PBCWATER SEC VNEMPIRE
BONUS DHRECT LEM5 NBFA PBCWAYS SEQ198 VO17PHD
BONUS13 DHSERV LEM6 NDCCARD PBCWRI SHHV VO17SORT
BWPOINTS DIGIT LINEGAME NEAREST PCIRCLE SHTH VODIVIDE
C11ANT DQUERY LIQ NETACCEL PNUMBER SMARTDOG VODONCAY
C11BC2 DTDOI LIS NKABD POST SPSEQ VOLIS
C11BEAU DTKSUB LITES NKBM POST3 STABLE VOMARIO
C11CAVE DTTUI1 LKNIGHT NKBRACKE POWER STMERGE VOSHANDL
C11GAME2 ELEVATOR LNACS NKBUS PTQMSEQ STNODE VOSMAXK
C11ID FBRICK LQDGONME NKCABLE PTRANG STONE1 VOSNET
C11KM FINDNUM LSPALIN NKCITY PTREE STRAVEL VOSRTRI
C11PAIRS FIRS LTPMSEQ NKDIVSEQ PVOI14_2 SUBSTR VOSSEVEN
C11PINES FLOW1 LUBENICA NKEDIT PVOI14_3 SUM3 VOSTR
C11POST FLOYD LUCKYNUM NKFLOW PVOI14_4 SUMS VOSTRIBO
C11PRIME FOCUS M00PAIR NKGIFTS PWALK SUMXOR VOTREE
C11ROOKS FSELECT M3TILE NKGOLF PWRFAIL TAYTRUC VRATF
C11SEQ FWATER MARBLE NKGUARD QBBISHOP TEST VSTEPS
C11SEQ3 GAME3112 MATCH1 NKINV QBBUILD TFIELD VWORDS
C11STR2 GONDOR MATCH2 NKJUMP QBCIRARC THEME WCALC
C11SUM GRAPE MAUGIAO NKLEAGUE QBDIVSEQ TJALG WEATHER
C11TRCNT GRAPH_ MAXARR1 NKLETTER QBGAME TOINCSEQ WORDCNT
C11WATER GSS MAXCUB NKLINEUP QBHEAP TOURS13 XAYNHA
CAPITAL HAF1 MBIPALIN NKLP QBHV TPTICKET XMAS
CBUYING HAM12 MBLAST NKMAXSEQ QBMAX TRAFFICN XUCXAC
CENTRE28 HAOI6000 MBUS NKMOBILE QBMSEQ TRAVEL12 YUGI
CHATCHIT HBTLAST MCOINS NKNET QBMST TREAT
CHEAT HBTLCA MCONVOI NKNL QBPAL TTRIP
CHEER HEAP1 MDIGITS2 NKNUMFRE QBRECT TWOOPERS
CHESSCBG HELPPM MDOLLS NKONEARC QBROBOT TWOSUM
CHNREST HIWAY MEDIAN NKPALIN QBSCHOOL UPGRANET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY EGG LQDDIV MVECTOR PKADKP SETNJA WS
BLOPER GPT MCHAOS NKTABLE QBAGENTS SHCH YPKTH
CPPSET KINV MCITYHAL NKTRIO QBTRANS TWO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.