Nguyen Nguyen

@nguyenguyen753

Viet Nam, Long An

Institution: Nhut Tao

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LIS TJALG
LQDGONME TREAT
NKCARD VSTEPS
NKLEAGUE
NKLINEUP
NKPATH
QBMAX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LIQ NKTRIO
LUCKYNUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.