Vu Le

@mymnvn

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM DHFRBUS LEM NKABD POST
BONES DHRECT LIQ NKBUSD PWALK
BWPOINTS DIGIT0 LTPMSEQ NKMINERS QBSTR
C11ID GPT MAXARR1 NKSEQ TRAFFICN
C11SEQ3 INSUL MAXNUM NKSGAME VBGRASS
CMP KPLANK MINROAD NOTE VMREL6
DHEXP LATGACH NDCCARD PKGROUP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CAR PALINY TCDFZ
FWATER PCIRCLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.