huy nguyen minh

@minhhuy247

Viet Nam, Da Nang

Institution: THPT Le Quy Don

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ LITES QBDIVSEQ
BEADSNB MAXARR1 QBHEAP
C11GENIE MDOLLS QBMARKET
HEAP1 NKCABLE QBSTR
LATGACH NKJUMP QMAX
LIQ NKLINEUP QMAX2
LIS NKTICK VRATF

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COUNTPL MSTICK SPSEQ
MCARDS QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.