trẻ trâu tập code khgisongsong

@hoannd

Viet Nam, phuly

kldjklsdfjkldfjkl

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTPL HSPC14I MBLAST NKMOBILE QBDIVSEQ TNHTEST
ADS COWGIRL ILSMATH MCLONUM NKNUMFRE QBGAME TRAFFICN
AMSSEQ CRATE INCVN MCONVOI NKPALIN QBHEAP TRILAND
AREA CREC01 INSUL MDIGITS2 NKRACING QBHV TTRIP
ASSIGN1 CROSS12 IOIBIN MDOLLS NKREZ QBMAX TWO
AUCTION CRUELL2 ITREE MEDIAN NKSEQ QBMST TWOSUM
BASEH CTNBULLS JACOBI MEDQUERY NKSEV QBPAL UPGRANET
BCDIV CTREE JOBSET MELE2 NKSGAME QBPOINT V11WATER
BEADSNB CWAY KAGAIN MESSAGE NKSTEP QBRECT V8ORG
BESTSPOT DHEXP KDIFF MINCUT NKTICK QBROBOT V8SORT
BFCHAL DHFRBUS KGSS MINK NKTREE QBSCHOOL VBF1
BGMINE DHFUNC KINV MIXUP2 NOTE QBSEGPAR VBF2
BIGNUM DHGARDEN KMEDIAN MMAXPER NTHUGE QBSELECT VBGRASS
BINARY DHLOCO KPLANK MMOD29 NTSEQ QBSEQ VCOWFLIX
BINARY2 DHRECT KQUERY MPRIME1 NTTREE QBSQUARE VDANGER
BLOPER DIGIT KQUERY2 MRECAMAN NUMBER QBSTR VMCANDLE
BONES DPER KSEQ1 MRECT1 NUMBERS QBTICKET VMCUT2
BONUS DQUERY KSPREE MSE06H NUMCON QMAX VMMTFIVE
BWPOINTS DTDOI KTUAN MSE07B ONE4EVER QMAX2 VMRESTO
C11BC2 DTKSUB LATGACH MTREE OPTCUT QTGIFT1 VMRR
C11CAVE DTTUI1 LATGACH4 MULONE ORDERSET QTSEQ VMSORT
C11HUM ELEVATOR LEM MYSTERY PALINY REVAMP VMSQUARE
C11ID EQUTRI LEM3 NDCCARD PASSWORD RIDDLE VMUNCH
C11PAIRS ETF LEM5 NEAREST PBCDIV ROTATION VMYT
C11PRIME FBRICK LINEGAME NETACCEL PBCFIBO SAFENET2 VNCUT
C11SEQ FIB LIQ NEWJ PBCGANGS SEARCH VNEMPIRE
C11SEQ3 FINDNUM LIS NK2MFS PBCSEQ SEARCH1 VOSLIS
C11STR2 FIRS LITES NKABD PBCWATER SEC VOSMAXK
C11SUM FLOYD LNACS NKBM PBCWRI SHCH VOSRTRI
C11WATER FMATCH LTPMSEQ NKBRACKE PERIODNB SHHV VOSSEVEN
CAR FWATER LUBENICA NKCABLE PHEPNHAN SHTH VOSTRIBO
CATALAN GAME3112 LUCKY13 NKCITY PLACE SKWLTH VOTREE
CBUYING GCDSUM LUCKYNUM NKDIVSEQ PNUMBER SNSEQ VRATF
CENTRE28 GRAPH_ M00PAIR NKFLOW POST STABLE VSTEPS
CHAIN2 GSS M3TILE NKGUARD POST3 STNODE VWORDPOW
CHATCHIT HBTLCA MACHINE NKINV POTATO SUBSTR WCALC
CHEER HEAP1 MATCH1 NKJUMP POWER SUMS WORDCNT
CMP HELPPM MATCH2 NKLEAGUE PTQMSEQ SUMXOR XAYNHA
COIN34 HIREHP MAUGIAO NKLETTER PTRANG TCDFZ XMAS
COLOREC HIWAY MAXARR1 NKLINEUP PVOI14_4 TEST YPKTH
COND HIWAY2 MAXNUM NKLP PWALK TGPASCAL YUGI
COUNTCBG HSPC14A MBEEWALK NKMAXSEQ QBBUILD TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

EGG ILSMATH2 LQDDIV MDIGITS PYRAMID2 TREENUM
GANNHAT LQDALH MBIPALIN NKTABLE PYTHAEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.