chutuan thong

@chutuanthong

Viet Nam, phu li

(: think easy code easy :)

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND HSPC14A MCLEAN NKNUMFRE QBHV TWINSNOW
ADS COUNTCBG HSPC14C MCOINS NKONEARC QBMARKET TWO
AMSSEQ COUNTPL HSPC14D MCONVOI NKPALIN QBMAX TWOOPERS
ANT COWGIRL HSPC14E MDIGITS2 NKPANO QBMSEQ TWOSUM
AREA CPPSET HSPC14I MDOLLS NKPARITY QBMST UPGRANET
ASSASSIN CRATE HSPC14J MECUNG NKPATH QBPAL V11WATER
ASSIGN1 CREC01 HSPC14L MEDIAN NKPOS QBPOINT V8ORG
AUCTION CRECT INCVN MESSAGE NKRACING QBRECT V8SCORE
AZNET CROSS12 INKPRINT MESSAGE1 NKREZ QBROBOT V8SORT
BALLGMVN CRUELL INSUL METERAIN NKSEQ QBSCHOOL VBF1
BASEH CRUELL2 INTEGER7 MINCUT NKSEV QBSEGPAR VBF2
BCDIV CTNBULLS IOIBIN MINK NKSGAME QBSELECT VBGRASS
BEADSNB CTNOWN ITREE MINROAD NKSP QBSEQ VBOARD
BESTSPOT CTREE JEWELNB MIXUP2 NKTEAM QBSQUARE VCOLDWAT
BFCHAL CUTSEG JOBSET MLASERP NKTEST QBSTR VCOWFLIX
BGBOARD CUTSEQS KAGAIN MMASS NKTICK QBTICKET VDANGER
BGMINE CWAY KANDP MMAXPER NKTOSS QHROAD VECTOR
BIGNUM DEGREE KBUILD MMOD29 NKTREE QMAX VKNIGHTS
BINARY DGOLD KDEL MNE07 NKTRIO QMAX2 VMCANDLE
BINLADEN DHEXP KDIFF MOVE12 NOIXICH QOS VMCUT2
BLAND DHFRBUS KGSS MPILOT NTHUGE QTDIVSEQ VMDAOBIT
BLGEN DHFUNC KINV MPRIME NTPFECT QTGIFT1 VMGOLD
BLOPER DHGARDEN KKDD MPRIME1 NTSEQ QTREEV VMKEY
BOB DHLOCK KMEDIAN MPYRAMID NTTREE QTREEX VMQUABEO
BONES DHLOCO KMIN MRECAMAN NUCLEAR QTSEQ VMRESTO
BONUS DHSERV KPLANK MRECT1 NUMBER QUEENNB VMRR
BONUS13 DHTABLE KQUERY MROADS NUMCON RABGAME VMSORT
BRACKET DIGIT KTUAN MSE06H ONE4EVER RBULL VMSPEED
BWPOINTS DIGIT0 KVIP MSE07B OPTCUT REVAMP VMSQUARE
C11BC2 DQUERY LASCALE MSTICK PALINY RIDDLE VMSUBSTR
C11CAL DTDOI LATGACH MSTRING PARIGAME ROADS VMTEST
C11CAVE DTGAME LATGACH4 MTOTALF PBCDEM ROBOCON VMTRIP
C11CUT DTKSUB LCA MTREE PBCDIV ROTATION VMUNCH
C11ID DTTUI1 LCS2X MTRIAREA PBCFIBO SAFENET2 VMYT
C11KM ELEVATOR LEM MTWALK PBCGANGS SBOOST VNEMPIRE
C11PAIRS EQSTR LEM1 MULONE PBCPOINT SEARCH VO17BACH
C11PNUM ETF LEM2 MYSTERY PBCSEQ SEARCH1 VO17LAN
C11POST FFLOW LEM3 NDCCARD PBCWATER SEC VO17PHD
C11PRIME FIB LEM4 NEAREST PBCWRI SEQ198 VO17SORT
C11SEQ FIBVAL LEM5 NETACCEL PCIRCLE SETNJA VO17TV
C11SEQ3 FINDNUM LEM6 NETWRKNB PERIODNB SHCH VO17XXX
C11STR2 FIRS LINEGAME NK05DSRT PERREC SHHV VOBIGNUM
C11SUM FLOW1 LIQ NK05MNIM PHEPNHAN SMARTDOG VODIVIDE
C11TOUCH FLOYD LIS NK05ORDR PIZZALOC SPSEQ VOGCDSUM
C11TRCNT FMATCH LITES NKABD PNUMBER STABLE VOITSORT
C11WATER FOCUS LNACS NKBAS POST STNODE VOMOVREC
CAPITAL FWATER LQDDIV NKBM POST3 STONE1 VOPIG
CAR GAME3112 LQDFIBO NKBRACKE POTATO STRANGE VOSCUN
CARDS GCDSUM LQDGONME NKBUILD POWER SUBSTR VOSMAXK
CATALAN GOLD LSFIGHT NKBUS PRAVO SUMS VOSRTRI
CBUYING GONDOR LSTAR NKCABLE PTQMSEQ SUMXOR VOSSEVEN
CENTRE28 GRAPH_ LTPMSEQ NKCARD PTRANG TCDFZ VOSTRIBO
CHAIN2 GROUP LUBENICA NKCITY PTREE TEST VOTREE
CHATCHIT GSS LUCKYNUM NKCNT1 PVOI14_1 TFIELD VPDOMINO
CHEAT HAF1 M00PAIR NKDIVSEQ PVOI14_2 THEME VRATF
CHEER HAM12 M3TILE NKFLOW PVOI14_3 TJALG VSTEPS
CHESSCBG HAOI5000 MATCH1 NKGOLF PVOI14_4 TNHTEST VWORDS
CHNREST HAOI6000 MAUGIAO NKGUARD PVOI14_5 TOINCSEQ WCALC
CHNTOWER HBT1D MAXARR1 NKH PWALK TOTALODD WEATHER
CINEMA HBTLCA MAXCUB NKINV PWRFAIL TOURS13 WORDCNT
CLOCK HEAP1 MAXNUM NKJUMP PYRAMID2 TPTICKET XAYNHA
CMP HELPPM MBEEWALK NKLEAGUE QBAGENTS TRAFFICN XMAS
CNMARBLE HIREHP MBIPALIN NKLETTER QBBISHOP TRAVEL12 XUCXAC
COIN34 HIWAY MBLAST NKLINEUP QBBUILD TREAT YPKTH
COLLECT HIWAY2 MCARDS NKLP QBDIVSEQ TREEPATH YUGI
COLOREC HOUSES MCHAOS NKLUCK QBGAME TRILAND
COMNET HP09ANTS MCITYHAL NKMAXSEQ QBHEAP TTRIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HUGEKNAP NKTABLE
NKGAME
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.