chutuan thong

@chutuanthong

Viet Nam, phu li

(: think easy code easy :)

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND HSPC14C MCHAOS NKLINEUP QBBUILD TRILAND
ADS COUNTCBG HSPC14D MCITYHAL NKLP QBDIVSEQ TTRIP
AMSSEQ COUNTPL HSPC14E MCLEAN NKLUCK QBGAME TWINSNOW
ANT COWGIRL HSPC14I MCOINS NKMAXSEQ QBHEAP TWO
AREA CPPSET HSPC14J MCONVOI NKNUMFRE QBHV TWOSUM
ASSASSIN CRATE HSPC14L MDIGITS2 NKONEARC QBMARKET UPGRANET
ASSIGN1 CREC01 INCVN MDOLLS NKPALIN QBMAX V11WATER
AUCTION CRECT INKPRINT MECUNG NKPANO QBMSEQ V8ORG
AZNET CROSS12 INSUL MESSAGE NKPARITY QBMST V8SCORE
BALLGMVN CRUELL IOIBIN MESSAGE1 NKPATH QBPAL V8SORT
BASEH CRUELL2 ITREE METERAIN NKPOS QBPOINT VBF1
BCDIV CTNBULLS JEWELNB MINCUT NKRACING QBRECT VBF2
BEADSNB CTNOWN KAGAIN MINK NKREZ QBROBOT VBGRASS
BESTSPOT CTREE KANDP MINROAD NKSEQ QBSCHOOL VBOARD
BFCHAL CUTSEG KBUILD MIXUP2 NKSEV QBSEGPAR VCOLDWAT
BGBOARD CUTSEQS KDEL MLASERP NKSGAME QBSELECT VCOWFLIX
BGMINE DGOLD KDIFF MMASS NKSP QBSEQ VDANGER
BIGNUM DHEXP KGSS MMAXPER NKTEAM QBSQUARE VECTOR
BINARY DHFRBUS KINV MMOD29 NKTICK QBSTR VKNIGHTS
BINLADEN DHFUNC KMEDIAN MNE07 NKTOSS QBTICKET VMCANDLE
BLAND DHGARDEN KMIN MOVE12 NKTREE QMAX VMDAOBIT
BLGEN DHLOCK KPLANK MPILOT NKTRIO QMAX2 VMQUABEO
BLOPER DHLOCO KQUERY MPRIME NOIXICH QOS VMRESTO
BONES DHSERV KTUAN MPRIME1 NTPFECT QTDIVSEQ VMRR
BONUS DHTABLE KVIP MPYRAMID NTSEQ QTREEX VMSORT
BONUS13 DIGIT LASCALE MRECAMAN NTTREE QTSEQ VMSQUARE
BWPOINTS DIGIT0 LATGACH MRECT1 NUCLEAR RABGAME VMSUBSTR
C11BC2 DQUERY LATGACH4 MSE06H NUMBER RBULL VMTEST
C11CAVE DTDOI LCA MSTICK NUMCON REVAMP VMTRIP
C11CUT DTGAME LCS2X MTOTALF OPTCUT RIDDLE VMUNCH
C11ID DTKSUB LEM MTREE PALINY ROADS VNEMPIRE
C11KM DTTUI1 LEM1 MTRIAREA PARIGAME ROBOCON VO17BACH
C11PAIRS ELEVATOR LEM2 MTWALK PBCDEM ROTATION VO17LAN
C11PNUM EQSTR LEM3 MULONE PBCDIV SAFENET2 VO17PHD
C11POST ETF LEM5 MYSTERY PBCFIBO SEARCH VO17SORT
C11PRIME FIB LEM6 NDCCARD PBCGANGS SEC VO17TV
C11SEQ FIBVAL LINEGAME NEAREST PBCPOINT SEQ198 VO17XXX
C11SEQ3 FINDNUM LIQ NETACCEL PBCSEQ SETNJA VOBIGNUM
C11STR2 FIRS LIS NETWRKNB PBCWATER SHCH VODIVIDE
C11SUM FLOYD LITES NK05MNIM PBCWRI SHHV VOGCDSUM
C11TOUCH FMATCH LNACS NK05ORDR PCIRCLE SMARTDOG VOITSORT
C11TRCNT FOCUS LQDDIV NKABD PHEPNHAN SPSEQ VOPIG
CAPITAL FWATER LQDFIBO NKBAS PIZZALOC STABLE VOSCUN
CAR GONDOR LQDGONME NKBM PNUMBER STNODE VOSMAXK
CARDS GRAPH_ LSFIGHT NKBRACKE POST STONE1 VOSRTRI
CATALAN GSS LSTAR NKBUILD POST3 STRANGE VOSSEVEN
CBUYING HAF1 LTPMSEQ NKBUS POTATO SUBSTR VOSTRIBO
CENTRE28 HAM12 LUBENICA NKCABLE POWER SUMXOR VOTREE
CHAIN2 HAOI5000 LUCKYNUM NKCARD PRAVO TCDFZ VPDOMINO
CHEAT HAOI6000 M00PAIR NKCITY PTQMSEQ TEST VRATF
CHEER HBT1D M3TILE NKCNT1 PTRANG TFIELD VSTEPS
CHESSCBG HBTLCA MATCH1 NKDIVSEQ PTREE THEME VWORDS
CHNREST HEAP1 MAUGIAO NKFLOW PVOI14_2 TJALG WCALC
CINEMA HELPPM MAXARR1 NKGOLF PVOI14_3 TOINCSEQ WEATHER
CLOCK HIREHP MAXCUB NKGUARD PVOI14_4 TOTALODD WORDCNT
CMP HIWAY MAXNUM NKH PVOI14_5 TOURS13 XAYNHA
CNMARBLE HIWAY2 MBEEWALK NKINV PWALK TRAFFICN XMAS
COIN34 HOUSES MBIPALIN NKJUMP PWRFAIL TRAVEL12 XUCXAC
COLLECT HP09ANTS MBLAST NKLEAGUE QBAGENTS TREAT YPKTH
COMNET HSPC14A MCARDS NKLETTER QBBISHOP TREEPATH YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HUGEKNAP PYRAMID2
MSE07B
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.