Từ Trọng Đức

@chetdichoroi

Viet Nam, Buon Ma Thuot

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION CHEAT LIQ MINK NKJUMP PYRAMID2 REFORM
BCDIV DHSERV LIS MINROAD NKLINEUP QBHEAP TJALG
BONES FIBVAL LITES MJOURNEY NKREZ QBMST UPGRANET
BONUS FIRS LNACS NDCCARD NKSGAME QBRECT
BRACKET GRAPH_ MATCH1 NKBM PALINY QBSTR
BWPOINTS KAGAIN MECUNG NKCITY PNUMBER QMAX
CBUYING LCA MESSAGE NKINV PTRANG QMAX2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER GSS
FLOYD NKBRACKE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.