Từ Trọng Đức

@chetdichoroi

Viet Nam, Buon Ma Thuot

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION CHEAT KMIX MECUNG NKBM PALINY QBSTR
BCDIV DHSERV LCA MESSAGE NKCITY PNUMBER QMAX
BONES FIBVAL LIQ MILITARY NKINV PTRANG QMAX2
BONUS FIRS LIS MINK NKJUMP PYRAMID2 REFORM
BRACKET GRAPH_ LITES MINROAD NKLINEUP QBHEAP TJALG
BWPOINTS HEADQRT LNACS MJOURNEY NKREZ QBMST UPGRANET
CBUYING KAGAIN MATCH1 NDCCARD NKSGAME QBRECT VMPIZZA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER GSS PTREE
FLOYD NKBRACKE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.