Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Biên bản chấm bài

ID GIỜ NỘP Tài khoản:PROBLEMRESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
20420904 2017-10-21 18:11:19 An-chanRay Gun 92.31 4.08 27M

CPP14

20420897 2017-10-21 18:11:01 itsjustwindsVOI05 Phân đoạn 100 0.54 16M

CPP

20420890 2017-10-21 18:10:05 cadaoCái túi 1 42.86 0.00 2.7M

C++

4.3.2

20420875 2017-10-21 18:07:56 chuyên Văn Gia ĐịnhVOI08 Trò chơi với dãy số 100 0.32 16M

CPP

20420873 2017-10-21 18:07:38 cadaoCái túi 1 42.86 0.00 16M

CPP

20420872 2017-10-21 18:07:38 NickSắp xếp các viên bi chạy bị lỗi (NZEC) 0.00 436k

PAS-FPC

20420862 2017-10-21 18:07:01 cadaoCái túi 1 biên dịch gặp lỗi - -

CPP

20420833 2017-10-21 18:04:55 SOLTìm xâu accepted 0.00 340k

PAS-FPC

20420829 2017-10-21 18:04:17 An-chanRay Gun 84.62 3.64 23M

CPP14

20420821 2017-10-21 18:03:48 StrawĐọng nước 6.67 0.00 2.5M

PAS-FPC

20420802 2017-10-21 18:01:45 TrankhangDãy con tăng dài nhất (bản khó) Làm sai 0.00 16M

CPP

20420793 2017-10-21 18:00:27 NickVOI 2011 Nối điểm đen trắng 0 0.00 0k

PAS-FPC

20420791 2017-10-21 18:00:18 :)Euler Totient Function Làm sai 0.02 13M

PAS-FPC

20420767 2017-10-21 17:58:07 cadaoCái túi 1 21.43 0.00 16M

CPP

20420762 2017-10-21 17:57:54 An-chanRay Gun 84.62 5.23 20M

CPP14

20420749 2017-10-21 17:56:53 cadaoCái túi 1 21.43 0.00 15M

CPP

20420748 2017-10-21 17:56:52 TrankhangDãy con tăng dài nhất (bản khó) Làm sai 0.00 15M

CPP

20420733 2017-10-21 17:56:05 cadaoCái túi 1 0 0.00 0k

CPP

20420722 2017-10-21 17:54:42 Søren Bjerg VOI05 Phân đoạn 30 0.00 16M

CPP14

20420721 2017-10-21 17:54:27 TrankhangDãy con tăng dài nhất (bản khó) Làm sai 0.00 16M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.