Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ðường ði dài nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
110 420 404 0 16 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2016-06-07 21:02:20 ‍Lien 3007.45 10.10 6.2M

CPP14

2 2013-03-10 08:09:20 MinhThao 2838.14 49.66 8.1M

PAS-FPC

3 2013-03-08 16:00:55 hiepsieunhan 2826.25 13.57 4.4M

PAS-FPC

4 2013-11-01 15:33:22 G 2785.72 13.95 4.4M

PAS-FPC

5 2012-06-27 05:56:38 Nguyễn Mai Lan 2762.93 34.72 3.2M

C++

4.3.2

6 2013-03-08 15:46:08 borntodoit 2631.96 2.37 2.8M

C++

4.3.2

7 2013-03-08 17:23:31 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC 2597.35 3.38 11M

PAS-FPC

8 2012-06-11 03:06:00 Nguyên 2582.54 49.97 2.9M

C++

4.3.2

9 2012-06-29 17:50:58 Tipu 2540.26 49.12 1.4M

PAS-FPC

10 2012-12-07 14:31:01 Vi Tiểu Bảo 2519.27 49.84 1.4M

PAS-FPC

11 2013-01-30 15:48:22 . 2513.92 48.70 1.4M

PAS-FPC

12 2012-12-27 18:18:19 ­chequochuu 2507.45 46.90 1.4M

PAS-FPC

13 2013-01-01 17:02:32 Nguyễn Tiến Dương 2504.17 49.92 1.4M

PAS-FPC

14 2013-03-09 21:12:01 slendy 2245.87 10.65 788k

PAS-FPC

15 2013-03-09 21:23:49 slenderman 2245.87 9.30 788k

PAS-FPC

16 2012-06-11 05:57:01 Troll nhau à ? 1936.15 39.13 340k

PAS-FPC

17 2012-08-25 05:46:48 never give up 1712.82 24.11 0k

PAS-FPC

18 2012-06-11 06:35:26 Hacker7 1671.55 5.65 2.9M

C++

4.3.2

19 2013-02-17 05:33:48 MadCarrot 1616.11 6.73 1.9M

PAS-FPC

20 2013-12-01 17:04:06 Nguyễn Hoàng Nam 1578.73 43.77 628k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.