Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

C?t ?? th? Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
15 35 34 0 1 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-08-18 04:52:22 Doflamingo 100 20.37 2.9M

C++

4.3.2

2 2015-08-14 15:43:45 thanhnhan_gl 99.5 4.79 3.4M

CPP14

3 2015-07-28 11:46:23 P2-5 99.28 7.69 3.0M

C++

4.3.2

4 2015-08-23 11:16:52 Chuyên Hóa LQĐ 99.28 12.70 3.0M

C++

4.3.2

5 2015-07-28 16:53:11 rng_98 95.95 0.96 2.8M

C++

4.3.2

6 2017-01-12 18:11:01 Đào Anh Hào 95.73 0.19 3.4M

CPP14-CLANG

7 2017-01-12 18:13:03 Đào Anh Hào 95.73 0.18 3.4M

CPP14

8 2015-08-22 12:03:27 My Ny 94.12 0.00 272k

PAS-FPC

9 2015-07-27 09:10:57 Edogawa Conan 92.8 5.45 2.9M

C++

4.3.2

10 2015-07-27 09:49:38 Gia nhu chua tung quen 90.02 3.58 864k

PAS-FPC

11 2015-09-02 18:22:20 chemthan 89.67 0.65 2.8M

C++

4.3.2

12 2015-07-27 17:58:18 Mirai Kuriyama 89.28 24.10 2.9M

C++

4.3.2

13 2015-07-28 04:11:13 [KC]★★★★*-RAMEN 87.15 0.18 436k

PAS-FPC

14 2015-07-28 16:40:40 Lê Tấn Quý 61.73 0.00 388k

PAS-FPC

15 2015-07-27 05:25:23 Vuong Hy 15.58 0.00 3.3M

CPP14

16 2016-08-21 16:56:33 VAVA 6.48 0.00 3.4M

CPP14

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.