Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ai cộng nhanh nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2250 12647 7726 2167 1987 730 24

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-10-25 15:49:44 Kick 6 0.00 2.1M

GAWK

2 2013-11-28 13:28:32 VINAMILK 6 0.00 5.7M

GAWK

3 2013-11-28 13:44:53 tuankiet65 6 0.00 2.1M

GAWK

4 2013-11-28 13:49:37 Nguyễn Thành Long 6 0.00 2.1M

GAWK

5 2013-12-04 05:09:23 Lưu Vịnh 6 0.00 2.1M

GAWK

6 2014-01-03 14:14:18 Chitoge Kirisaki 6 0.00 2.1M

GAWK

7 2014-01-07 03:54:36 Piotr Ką…kol 6 0.00 2.1M

GAWK

8 2014-07-25 16:04:41 win 6 0.00 2.1M

GAWK

9 2014-09-20 04:16:53 RR 6 0.00 5.7M

GAWK

10 2014-11-28 07:57:28 Thumb Up 6 0.00 5.7M

GAWK

11 2014-12-29 09:47:06 Lee Xuaan Hung 6 0.00 5.7M

GAWK

12 2016-12-14 13:57:02 ☝ ๖ۣۜHoài ☝ 6 0.00 5.8M

GAWK

13 2016-12-14 14:01:47 ヅ๖ۣۜDũngヅ 6 0.00 6.6M

GAWK

14 2016-12-14 14:02:48 ★ Biên ★ 6 0.00 6.6M

GAWK

15 2017-03-24 04:16:43 Phương Trinh xD 6 0.00 7.2M

MAWK

16 2013-07-30 09:01:16 Keep Yourself Alive 8 0.00 2.1M

GAWK

17 2013-07-30 09:02:14 Chuyên Triết Tổng Hợp 8 0.00 2.1M

GAWK

18 2013-07-30 09:02:49 JAMES 8 0.00 2.1M

GAWK

19 2013-07-30 09:06:18 DNK 8 0.00 5.7M

GAWK

20 2013-07-30 11:04:36 Nhung anh sao dem 8 0.00 2.1M

GAWK

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.