Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ai cộng nhanh nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2281 12771 7806 2188 2006 734 24

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-10-25 15:49:44 Kick 6 0.00 2.1M

GAWK

2 2013-11-28 13:28:32 VINAMILK 6 0.00 5.7M

GAWK

3 2013-11-28 13:44:53 tuankiet65 6 0.00 2.1M

GAWK

4 2013-11-28 13:49:37 Nguyễn Thành Long 6 0.00 2.1M

GAWK

5 2013-12-04 05:09:23 Lưu Vịnh 6 0.00 2.1M

GAWK

6 2014-01-03 14:14:18 Chitoge Kirisaki 6 0.00 2.1M

GAWK

7 2014-01-07 03:54:36 Piotr Kąkol 6 0.00 2.1M

GAWK

8 2014-07-25 16:04:41 win 6 0.00 2.1M

GAWK

9 2014-09-20 04:16:53 RR 6 0.00 5.7M

GAWK

10 2014-11-28 07:57:28 Thumb Up 6 0.00 5.7M

GAWK

11 2014-12-29 09:47:06 Lee Xuaan Hung 6 0.00 5.7M

GAWK

12 2016-12-14 13:57:02 ☝ ๖ۣۜHoài ☝ 6 0.00 5.8M

GAWK

13 2016-12-14 14:01:47 ヅ๖ۣۜDũngヅ 6 0.00 6.6M

GAWK

14 2016-12-14 14:02:48 ★ Biên ★ 6 0.00 6.6M

GAWK

15 2017-03-24 04:16:43 『Phương Trinh』 6 0.00 7.2M

MAWK

16 2017-07-10 17:20:04 『Phương Trinh』 6 0.00 24M

GAWK

17 2017-07-10 17:20:25 chuyên Văn Gia Định 6 0.00 24M

GAWK

18 2013-07-30 09:01:16 Keep Yourself Alive 8 0.00 2.1M

GAWK

19 2013-07-30 09:02:14 Chuyên Triết Tổng Hợp 8 0.00 2.1M

GAWK

20 2013-07-30 09:02:49 JAMES 8 0.00 2.1M

GAWK

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.