Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10135    Đọng nước C11WATER 468 93.22
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 404 93.17
4592    Clear Numbers CLEAR 278 93.14
11258    Dãy số QT QTSEQ 592 93.14
2718    Vùng hàng xóm bò VNABOR 53 93.14
6561    Time Travel TTRAVEL 298 93.09
2874    Phân Trang PTRANG 1385 93.08
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
2255    IOI07 Miners NKMINERS 207 93.02
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1083 93.01
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 957 93.00
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 905 92.98
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
2262    Tung đồng xu NKTOSS 572 92.93
2224    Team Selection NKTEAM 666 92.93
6952    Cách nhiệt INSUL 1626 92.93
2603    Mèo MEO 786 92.92
23793    Biểu thức DHEXP 725 92.92
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 824 92.91
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
2663    Triangles VTRI 274 92.90
6359    Rocks Game ROCKS 305 92.90
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 846 92.89
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 37 92.89
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2471 92.87
20724    Mê cung VMAZE 61 92.86
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 449 92.82
9073    Dãy số C11SEQ 1041 92.81
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 899 92.80
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 212 92.79
6527    Mua đất LANDK 140 92.78
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 537 92.71
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9187    REGIONS REGIONS 54 92.69
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 45 92.68
2918    Gấp tiền NOTE 881 92.66
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2265    Đa giác NKPOLI 283 92.60
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
15051    RR VMRR 832 92.59
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1603 92.59
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 428 92.58
10172    Số nguyên tố C11PRIME 452 92.55
8109    Nước đọng V11WATER 1216 92.53
12593    Hang động C11CAVE 877 92.53
6184    Chocolate Buying CBUYING 1286 92.52
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2056 92.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.