Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
2718    Vùng hàng xóm bò VNABOR 53 93.14
22040    ZABAVA ZABAVA 159 93.14
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 490 93.13
2874    Phân Trang PTRANG 1418 93.12
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 988 93.12
11258    Dãy số QT QTSEQ 615 93.11
2740    KMIN KMIN 1806 93.11
6561    Time Travel TTRAVEL 298 93.09
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 950 93.06
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 420 93.04
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
2663    Triangles VTRI 280 93.03
9187    REGIONS REGIONS 56 92.99
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1527 92.98
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 562 92.98
6952    Cách nhiệt INSUL 1651 92.95
2224    Team Selection NKTEAM 677 92.95
11991    Đổi chổ C11SWAP 81 92.94
2603    Mèo MEO 788 92.93
2802    Tam giác 2 VTRI2 124 92.90
6359    Rocks Game ROCKS 305 92.90
2262    Tung đồng xu NKTOSS 588 92.89
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 851 92.88
20724    Mê cung VMAZE 61 92.86
9073    Dãy số C11SEQ 1065 92.84
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2555 92.84
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 46 92.80
2255    IOI07 Miners NKMINERS 213 92.79
2942    Số 0 tận cùng DIGIT0 1096 92.78
6527    Mua đất LANDK 140 92.78
8195    Borrowing money DUGOVI 116 92.78
23793    Biểu thức DHEXP 770 92.75
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 858 92.73
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 937 92.72
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 150 92.71
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
2265    Đa giác NKPOLI 287 92.70
15229    Hành trình đến đảo dừa VMYT 222 92.70
2918    Gấp tiền NOTE 891 92.70
12593    Hang động C11CAVE 902 92.65
3859    K - Không đơn độc KKDD 153 92.64
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2105 92.62
22367    VOI 2015 Day 2 - Cây hoán vị VOITSORT 205 92.61
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1646 92.59
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
6184    Chocolate Buying CBUYING 1298 92.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.