Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1028 93.81
2741    Tổng bộ phận VPARTSUM 301 93.80
9153    Pha chế KMIX 101 93.80
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1593 93.80
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 248 93.79
17654    Query VQUERY 55 93.79
12879    INFORMACIJE INFORMAC 79 93.79
2555    Quân mã VKNIGHTS 245 93.78
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1172 93.78
12192    Dãy số AMSSEQ 1529 93.76
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 737 93.75
2875    Tam giác EQUTRI 116 93.75
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
2582    Nối điểm PBCPOINT 314 93.74
4614    Hàng cây FIRS 1199 93.74
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 383 93.73
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 347 93.72
2721    Nước lạnh VCOLDWAT 1177 93.72
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2266    Tách từ NKSEV 453 93.70
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1120 93.70
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 265 93.69
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2038 93.68
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 529 93.67
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 120 93.61
15282    Secret Garden VMFOUR 87 93.60
3840    Revamping Trails REVAMP 643 93.55
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
2724    Sức mạnh của ngôn từ VWORDPOW 496 93.53
2919    Mã và tốt KANDP 225 93.50
2602    Help Conan ! (version 3) LSPITO 244 93.49
9833    Xếp hình FBRICK 405 93.48
2861    Chia nhóm BCDIV 1195 93.47
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 138 93.46
2198    Leaves NKLEAVES 249 93.44
11938    Color Ball C11BC3 42 93.41
2548    Thị trưởng V8MAYORS 65 93.40
11978    Tên đẹp C11BEAU 609 93.38
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 860 93.38
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1462 93.37
2814    The secret key MAKHOA 39 93.33
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 199 93.33
17219    Lại là KMP REKMP 28 93.33
12704    Số nguyên tố! C11PNUM 584 93.29
22040    ZABAVA ZABAVA 155 93.29
4540    Lâu đài cát CTNEWS 587 93.27
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
2740    KMIN KMIN 1777 93.23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.