Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 780 93.84
26039    Chia đất VOLAND 51 93.83
2535    Tổ chức đối lập V8ORG 1076 93.83
2555    Quân mã VKNIGHTS 261 93.82
17654    Query VQUERY 55 93.79
12192    Dãy số AMSSEQ 1558 93.79
2721    Nước lạnh VCOLDWAT 1212 93.79
12879    INFORMACIJE INFORMAC 79 93.79
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1049 93.78
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1145 93.77
2875    Tam giác EQUTRI 117 93.76
2821    Counting paths in a complete graph CWAY 739 93.76
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
2333    Billboard painting NKPANO 174 93.74
26127    Đốn Cây VODONCAY 125 93.72
4614    Hàng cây FIRS 1217 93.71
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
15191    Công việc tuyển dụng VMCOMP 281 93.67
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 397 93.67
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 121 93.63
2582    Nối điểm PBCPOINT 318 93.62
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2070 93.62
2724    Sức mạnh của ngôn từ VWORDPOW 507 93.58
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
3840    Revamping Trails REVAMP 654 93.53
2919    Mã và tốt KANDP 228 93.53
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 548 93.53
2602    Help Conan ! (version 3) LSPITO 245 93.50
19548    Thủ đô CAPITAL 138 93.48
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 145 93.48
20352    Nhà hàng 5 sao RESTR 28 93.46
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 892 93.45
17219    Lại là KMP REKMP 29 93.44
2861    Chia nhóm BCDIV 1224 93.44
11978    Tên đẹp C11BEAU 618 93.43
22185    Chăn Lợn VOPIG 51 93.43
11938    Color Ball C11BC3 42 93.41
2548    Thị trưởng V8MAYORS 65 93.40
9833    Xếp hình FBRICK 415 93.39
4540    Lâu đài cát CTNEWS 590 93.36
2814    The secret key MAKHOA 39 93.33
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 199 93.33
12704    Số nguyên tố! C11PNUM 596 93.29
3497    Tin mật SEC 519 93.28
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
2266    Tách từ NKSEV 481 93.25
22219    Những viên bi ma thuật VOMARBLE 39 93.24
2198    Leaves NKLEAVES 255 93.22
4592    Clear Numbers CLEAR 282 93.19
10135    Đọng nước C11WATER 474 93.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.