Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1043 94.26
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 237 94.25
17155    Substrings DIFFSTR 56 94.25
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 722 94.25
2646    WHITE BLACK LEM4 436 94.24
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 295 94.22
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
3199    Xây hàng rào QUAD 442 94.20
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 860 94.19
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 95 94.12
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1671 94.08
2557    Tương đương hóa hai từ VWORDS 95 94.07
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 261 94.07
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1063 94.05
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 364 94.05
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 546 94.04
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
10176    Đạp xe TBIKE 168 94.03
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 158 94.00
17193    Dua qua C11POST 166 93.99
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 201 93.99
6871    Tích PRODUCT 163 93.96
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1997 93.95
17227    Xoa day C11XOA 149 93.95
13005    Cắt bảng C11CUT 341 93.94
21837    Đấu trí với thần đèn VOSGAME 49 93.94
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1835 93.92
15282    Secret Garden VMFOUR 89 93.92
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 77 93.92
4418    OR Xâu MNE07 414 93.91
2403    VOI08 Quà tết NKGIFTS 587 93.91
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 176 93.91
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1508 93.90
9153    Pha chế KMIX 102 93.90
17383    Growing Pines C11PINES 253 93.90
12528    Em tập đếm 1 NKCNT1 410 93.89
2770    Xúc xắc XUCXAC 403 93.88
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 455 93.88
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 248 93.88
22183    Chuyện Mưa VORAIN 52 93.88
20650    Mỏ vàng VMGOLD 146 93.87
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1645 93.87
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1204 93.86
2741    Tổng bộ phận VPARTSUM 304 93.86
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
17393    String Reconstruction C11SSTR 23 93.85
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 177 93.84
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 356 93.84
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.