Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3463 88.17
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3432 89.21
3620    Số phong phú NKABD 3327 85.82
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3246 84.97
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3127 84.16
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2945 90.84
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2835 90.54
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2726 91.63
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2575 91.11
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2486 92.89
2187    Hội trường NKREZ 2484 91.32
2795    Steps VSTEPS 2453 91.71
3198    Xúc xắc bò BONES 2325 91.74
2352    Nối mạng NKCABLE 2321 91.17
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2199 92.09
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2182 91.35
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2109 92.38
2203    Dãy số NKSEQ 2098 90.99
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2078 92.19
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2073 92.57
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2072 92.48
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2049 93.68
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1969 91.31
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1967 93.96
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1880 92.48
3631    Gửi thư NKLETTER 1868 92.50
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1808 84.63
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1800 93.91
2740    KMIN KMIN 1795 93.21
2645    TRIP LEM3 1794 92.37
2240    Số huyền bí MYSTERY 1748 90.01
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1724 91.89
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1638 94.17
6952    Cách nhiệt INSUL 1637 92.92
2892    Cơ số H BASEH 1636 88.23
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1628 92.55
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1610 92.62
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1606 93.81
6453    Ghép số lớn NUMCON 1588 90.73
2779    Nối Xích NOIXICH 1583 92.36
12192    Dãy số AMSSEQ 1537 93.78
3202    Quay bánh xe ROTATION 1528 91.89
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1486 93.87
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1485 93.06
2536    Chấm điểm V8SCORE 1432 91.66
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1404 94.68
2874    Phân Trang PTRANG 1394 93.10
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1382 92.47
3778    COUNT N COUNTCBG 1382 90.38
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1354 92.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.