Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3351 88.06
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3312 89.14
3620    Số phong phú NKABD 3187 85.93
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3155 84.76
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3054 84.13
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2832 90.76
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2711 90.59
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2622 91.49
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2478 91.18
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2396 92.89
2187    Hội trường NKREZ 2385 91.43
2795    Steps VSTEPS 2373 91.80
3198    Xúc xắc bò BONES 2246 91.81
2352    Nối mạng NKCABLE 2241 91.14
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2124 92.05
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2043 92.50
2203    Dãy số NKSEQ 2025 91.08
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2002 92.56
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 1984 92.46
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 1960 93.77
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 1958 92.16
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1895 91.29
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1880 93.93
3631    Gửi thư NKLETTER 1830 92.57
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1827 92.45
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1772 84.52
2740    KMIN KMIN 1731 93.12
2645    TRIP LEM3 1721 92.33
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1706 94.04
2240    Số huyền bí MYSTERY 1697 90.07
2892    Cơ số H BASEH 1600 88.44
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1599 92.19
6952    Cách nhiệt INSUL 1587 92.85
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1577 92.51
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1573 92.45
6453    Ghép số lớn NUMCON 1547 90.81
2779    Nối Xích NOIXICH 1545 92.34
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1511 94.60
3202    Quay bánh xe ROTATION 1487 92.07
12192    Dãy số AMSSEQ 1439 93.51
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1415 93.69
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1407 93.88
2536    Chấm điểm V8SCORE 1383 91.57
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1361 94.93
2874    Phân Trang PTRANG 1335 93.23
3778    COUNT N COUNTCBG 1332 90.46
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1317 92.29
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1276 92.78
2117    Bus NKBUS 1263 87.38
6184    Chocolate Buying CBUYING 1235 92.87
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.