Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3268 87.98
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3227 89.01
3620    Số phong phú NKABD 3126 85.91
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3068 84.75
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3002 84.27
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2714 90.68
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2606 90.42
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2391 91.22
2187    Hội trường NKREZ 2320 91.36
2795    Steps VSTEPS 2302 91.69
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2255 93.22
3198    Xúc xắc bò BONES 2184 92.00
2352    Nối mạng NKCABLE 2182 91.02
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2073 91.91
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 1996 92.57
2203    Dãy số NKSEQ 1967 91.01
2722    Gặm cỏ VMUNCH 1948 92.54
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 1928 92.45
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 1880 93.77
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 1876 92.25
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1859 94.01
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1846 91.26
3631    Gửi thư NKLETTER 1800 92.58
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1794 92.41
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1748 84.58
2740    KMIN KMIN 1684 93.09
2645    TRIP LEM3 1670 92.26
2240    Số huyền bí MYSTERY 1651 89.97
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1642 93.94
2892    Cơ số H BASEH 1581 88.38
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1555 92.44
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1549 92.11
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1547 92.37
6952    Cách nhiệt INSUL 1547 92.78
6453    Ghép số lớn NUMCON 1525 90.91
2779    Nối Xích NOIXICH 1518 92.30
3202    Quay bánh xe ROTATION 1465 92.13
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1428 94.72
12192    Dãy số AMSSEQ 1368 93.42
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1365 93.70
2536    Chấm điểm V8SCORE 1360 91.48
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1338 93.86
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1299 94.81
3778    COUNT N COUNTCBG 1294 90.55
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1284 92.35
2874    Phân Trang PTRANG 1272 93.24
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1234 92.90
2117    Bus NKBUS 1232 87.40
2665    Brainfck Chữ d VBF2 1200 91.81
6184    Chocolate Buying CBUYING 1198 92.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.