Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1263 87.38
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3155 84.76
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 346 87.32
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.77
2187    Hội trường NKREZ 2385 91.43
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 788 94.03
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 61 81.89
2198    Leaves NKLEAVES 242 93.33
2203    Dãy số NKSEQ 2025 91.08
2204    Hang động NKSPILJA 216 95.72
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2832 90.76
2224    Team Selection NKTEAM 643 92.75
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 555 95.36
2227    IOI05 Mountains NKMOU 78 91.11
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 891 95.40
2232    Sân golf NKGOLF 489 96.21
2240    Số huyền bí MYSTERY 1697 90.07
2243    Mạng máy tính NKONEARC 846 90.63
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1133 93.87
2249    Police NKPOLICE 416 95.89
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2124 92.05
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 987 94.17
2253    A1 NKA1 120 89.93
2255    IOI07 Miners NKMINERS 203 92.94
2259    Chia đa giác NKPOLY 297 95.40
2262    Tung đồng xu NKTOSS 561 92.93
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2711 90.59
2265    Đa giác NKPOLI 266 92.56
2266    Tách từ NKSEV 426 93.98
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 823 92.53
2289    Người đưa thư NKPOS 683 88.37
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 319 95.93
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 510 83.73
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 314 94.34
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3312 89.14
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1772 84.52
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1276 92.78
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 861 92.81
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 254 93.97
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 340 94.62
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 157 88.68
2348    Mạng truyền tin NKNET 238 85.93
2352    Nối mạng NKCABLE 2241 91.14
2354    Distance NKDIST 86 86.07
2366    Chuyển NKSTEP 775 90.59
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 890 92.94
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 821 92.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.