Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1350 87.47
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3246 84.97
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 351 87.09
2166    Khuôn thép STEEL 123 87.63
2187    Hội trường NKREZ 2484 91.32
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 841 94.04
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 62 82.40
2198    Leaves NKLEAVES 254 93.44
2203    Dãy số NKSEQ 2098 90.99
2204    Hang động NKSPILJA 219 95.79
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2945 90.84
2224    Team Selection NKTEAM 674 92.94
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 598 95.57
2227    IOI05 Mountains NKMOU 80 91.30
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 976 94.87
2232    Sân golf NKGOLF 528 96.28
2240    Số huyền bí MYSTERY 1748 90.01
2243    Mạng máy tính NKONEARC 890 90.99
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1189 93.84
2249    Police NKPOLICE 449 95.79
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2199 92.09
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1034 94.24
2253    A1 NKA1 125 86.93
2255    IOI07 Miners NKMINERS 211 92.76
2259    Chia đa giác NKPOLY 310 95.43
2262    Tung đồng xu NKTOSS 581 92.86
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2835 90.54
2265    Đa giác NKPOLI 287 92.70
2266    Tách từ NKSEV 470 93.52
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 834 92.49
2289    Người đưa thư NKPOS 702 88.51
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 328 95.95
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 529 83.82
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 331 94.34
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3432 89.21
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1808 84.63
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1382 92.47
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 948 93.05
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 261 94.07
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 352 94.61
2333    Billboard painting NKPANO 174 93.74
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 160 88.82
2348    Mạng truyền tin NKNET 246 86.04
2352    Nối mạng NKCABLE 2321 91.17
2354    Distance NKDIST 91 86.49
2366    Chuyển NKSTEP 791 90.58
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 923 92.65
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 852 92.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.